terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: Het Onderwijsblad, 11-1-1997      


Samen met coördinator Venkat Reddy bezocht Shanta Sinha de congressen van ABOP en NGL om aandacht te vragen voor hun acties tegen kinderarbeid in India.

Shanta Sinha: 'Deze solidariteit is voor ons van groot belang'


Wanneer je in een zaal vol leraren in Nederland vertelt dat er in jouw district nog zo'n 200.000 kinderen niet naar school gaan omdat ze betaald werk doen, blijft iedereen een beetje glazig kijken. Zo'n aantal is bijna een abstract gegeven in een land waar de leerplicht voor alle kinderen geldt, daar kun je je nauwelijks een voorstelling van maken.

De dia's van Shanta Sinha op het laatste congres van de ABOP maakten het onderwerp alweer iets concreter. De voorzitter van de MV Foundation was uitgenodigd om op de laatste congressen van ABOP en NGL over haar werk te komen praten. De AOb wil financiële steun geven aan een aantal internationale projecten die te maken hebben met onderwijs, in dit geval kinderarbeid.

De M. Venkatarangaiya Foundation opereert in de Indiase deelstaat Andhra pradesh en is er in de afgelopen vijf jaar in geslaagd om 15.000 kinderen, onder wie veel schuldslaven, uit hun werk te halen en op de basisschool te krijgen. De organisatie heeft alfabetiseringskampen opgericht en tracht in de dorpen het onderwijs weer vlot te trekken. Het devies van de M.V. Foundation is dat je kinderen alleen van hun werk kunt bevrijden als er een goed alternatief is, namelijk onderwijs.

Shanta Sinha vond het heel bijzonder dat er juist in Nederland veel belangstelling is voor haar werk: "De solidariteit die we hier bij de bonden en van andere organisaties in Nederland tegenkomen, is voor ons heel belangrijk. Vooral het contact met leerkrachten is stimulerend voor ons."

Samen met coördinator Venkat Reddy was Shanta Sinha hier op uitnodiging van de Landelijke India Werkgroep die in december een actieweek Onderwijs tegen kinderarbeid organiseerde.

De samenwerking tussen de AOb en de MV Foundation is nog niet in een duidelijke vorm gegoten. Volgens André Dumont, belast met internationale zaken, ligt het het meest voor de hand dat de steun van de AOb loopt via organisaties van leraren. "Ik denk dat het beter is wanneer we niet zomaar geld sturen, maar dat de leden ook een beetje betrokken raken bij het werk daar."

Shanta Sinha vindt contact tussen de MV Foundation en leraren heel belangrijk. Ze noemt het initiatief van 300 leerkrachten in haar district die samen besloten op hun scholen iets tegen de kinderarbeid te ondernemen. Dat betekent bij voorbeeld dat ze op huisbezoek gaan om de ouders te overreden hun kind naar school te sturen. Ze oppert dat het wellicht mogelijk is om dergelijke actieve scholen uit haar district informatie te laten uitwisselen met scholen in Nederland. Volgens Dumont zou een nog op te richten werkgroep van de AOb hierin kunnen bemiddelen. Dumont: "Het ligt voor de hand dat Education International voor ons bemiddelt als het gaat om steun aan onderwijskundige projecten of samenwerking met lerarenorganisaties, tenslotte heeft ook Education International zich tegen kinderarbeid uitgesproken. We moeten betrouwbare plaatselijke contacten hebben, daar kunnen de MV Foundation en de Landelijke India Werkgroep natuurlijk ook bij helpen. In ieder geval willen we op korte termijn initiatieven nemen." (GvdM)LIW IN 'T NIEUWS

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Kinderarbeid & Onderwijs

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 28 mei 2003