terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: Wereld in Aktie, januari 1997      

'Teken tegen kinderarbeid'

Actie voor Europese stappen tegen kinderarbeid

door:
Annelies Bakker

De wereld telt meer dan tweehonderd miljoen werkende kinderen, over het algemeen in belabberde omstandigheden. Tien Nederlandse organisaties zijn daarom gezamenlijk de handtekeningenactie 'Teken tegen kinderarbeid' begonnen. Daarmee vragen ze de Nederlandse regering en de Europese Unie stappen te ondernemen tegen alle vormen van kinderarbeid.

Kinderarbeid is in veel Derde-Wereldlanden een gewoon verschijnsel. Voor een gemiddeld dagloon van een paar dubbeltjes werken kinderen om het gezinsinkomen aan te vullen. Het werk is vaak niet alleen zwaar en gevaarlijk, het ontneemt kinderen ook de kans op onderwijs. Gerard Oonk van de Landelijke India Werkgroep (LIW) is één van de initiatiefnemers van de handtekeningenactie. "Afgelopen november zijn we met vertegenwoordigers van organisaties uit Luxemburg, Duitsland, Engeland en Nederland naar Brussel geweest. Bij de commissie Ontwikkelingssamenwerkingvan het Europees Parlement hebben we het onderwerp kinderarbeid onder de aandacht gebracht. Via deze manier hopen we dat uiteindelijk de Europese Commissie stappen onderneemt."
Investeren in goed basisonderwijs is volgens de uw een vereiste om kinderarbeid te bestrijden. "Het is belangrijk dat de EU onderwijsprojecten ondersteunt", vindt Oonk. "De EU steunt bijvoorbeeld een groot programma voor basisonderwijs in India. Kritiek is dat fulltime werkende kinderen daar niets aan hebben." De tapijtindustrie is een bekend voorbeeld van een bedrijfstak die veel gebruik maakt van kinderarbeid. In veel Aziatische landen komt het regelmatig voor dat minderjarigen ook werken in bijvoorbeeld de glasindustrie, steenbakkerijen, wierookproductie of bij de verwerking van edelstenen. De meeste kinderen werken echter in de landbouw en het huishouden.
Kinderarbeid is niet alleen een gevolg, maar ook een oorzaak van armoede. Omdat werkende kinderen niet naar school gaan, kunnen ze nooit een echt vak leren. Daarmee is de kans op geschoolde arbeid, en dus meer geld, minimaal geworden. Kinderen nemen ook vaak plaatsen in op de arbeidsmarkt, die eigenlijk bestemd zijn voor volwassenen. Bovendien krijgen veel kinderen die al vroeg met werken zijn begonnen, op latere leeftijd vaak grote gezondheidsproblemen door de slechte werkomstandigheden.

Invoerrechten
Een belangrijke vraag aan de Europese Commissie is de steun voor keurmerken voor kinderarbeidvrije producten. Voor tapijten uit India en Nepal bestaat al een dergelijk keurmerk: het Rugmark. Tapijten met dit keurmerk zijn gemaakt zonder kinderarbeid. De Duitse regering steunt dit keurmerk al geruime tijd en is koploper van de EU-lidstaten als het gaat om de import van deze tapijten. Maar liefst een kwart van alle tapijten in de Duitse winkels is al voorzien van het keurmerk. In Nederland heeft Tapijthandel Carpetland onlangs aangekondigd met de verkoop van Rugmark-tapijten te zullen beginnen.
Een belangrijk onderdeel van de campagne 'Teken tegen kinderarbeid' is de eis voor afschaffing van invoerrechten op kinderarbeidvrije producten. "Goed gedrag moet beloond worden", vindt Oonk. "Dat houdt in dat we willen dat de invoerrechten op kinderarbeidvrije producten verlaagd worden." Bovendien is het volgens de deelnemende organisaties belangrijk dat de promotie van bijvoorbeeld Rugmark-tapijten door de EU (financieel) wordt gesteund.
Om te kunnen garanderen dat producten daadwerkelijk op een verantwoorde manier zijn geproduceerd is goede controle nodig. Vanuit een regionaal kantoor in India gaan dagelijks inspecteurs van de internationale Rugmark-stichting op pad om de weefgetouwen te inspecteren. Gerard Oonk: "Honderd procent zekerheid krijg je natuurlijk nooit, maar in India werkt het systeem goed. Inmiddels zijn al meer dan driehonderdduizend tapijten met het een Rugmark-label geëxporteerd."
De actie 'Teken tegen kinderarbeid' loopt tot februari 1997. In december 1996 waren ruim twintigduizend handtekeningen bij de verschillende organisaties binnen. "Tot zover loopt de actie succesvol", concludeert Oonk. "Het is de bedoeling dat we eind februari, tijdens de internationale conferentie over kinderarbeid in Nederland, de handtekeningen aan minister Melkert van Sociale Zaken aanbieden."LIW IN 'T NIEUWS

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Kinderarbeid & Onderwijs

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 27 mei 2003