terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: De Gooi- en Eemlander, 5-9-1996      

Nederland moet aanval openen op kinderarbeid

door:
Gerard Chel

DEN HAAG - De economische uitbuiting van kinderen moet harder worden bestreden. Niet alleen door kinderarbeid te bestrijden, maar ook door 'kinderarbeidsvrije' producten te bevoordelen. Nederland en andere landen van de Europese Unie moeten daarom de importtarieven voor die producten afschaffen.

Tien ontwikkelings- en vakbondsorganisaties in Nederland roepen de Nederlandse regering en de andere landen van de Europese Unie daartoe op. De organisaties willen dat er brede steun komt voor de strijd tegen kinderarbeid en dat de politieke druk op landen die onvoldoende maatregelen tegen deze 'wantoestand' nemen, wordt opgevoerd. Om hun verzoek te ondersteunen starten de organisaties binnenkort een handtekeningenactie en worden komend najaar diverse andere activiteiten ontplooid.
Wereldwijd werken 200 miljoen kinderen van vier tot veertien jaar en daar komen elke dag duizenden werkende kinderen bij. Meestal betekent dat lange werkdagen onder ongezonde omstandigheden tegen een schamel loon.
Het initiatief tot de actie is genomen door de Landelijke India Werkgroep die steun kreeg van onder meer FNV, Unicef, Hivos, Cebemo, Novib en de Wereldwinkels. Zo vragen de tien organisaties onder het motto 'Teken Tegen Kinderarbeid' hun achterban een kaart te ondertekenen om steun te betuigen met de oproep. Nederland wil het voorzitterschap van de Europse Unie gebruiken om, in samenwerking met de ILO, de internationale Arbeidsorganisatie, in februari '97 een internationale rondetafelconferentie over kinderarbeid te organiseren. Deze conferentie, waarvoor vertegenwoordigers van westerse en ontwikkelingslanden worden uitgenodigd, moet uiteindelijk leiden tot de aanvaarding in 1998 van een internationaal verdrag waarin de meest gevaarlijke vormen van kinderarbeid worden uitgebannen. De ILO heeft het onderwerp hoog op haar agenda staan. De handtekeningen worden op de conferentie aangeboden aan de Nederlandse minister van Sociale Zaken Ad Melkert.
De organisaties vragen ook meer Westerse steun voor het basisonderwijs en aanverwante programma's in ontwikkelingslanden. "Investeren in goed onderwijs is noodzakelijk om kinderarbeid te bestrijden", zegt Gerard Oonk van de Landelijke India Werkgroep. "Er wordt al veel hulp gegeven maar er is meer nodig. Bij voorbeeld projecten die erop gericht zijn kinderen uit hun werk te halen en hen voor te bereiden op het gewone onderwijs".
LIW IN 'T NIEUWS

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Kinderarbeid & Onderwijs

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 20 mei 2003