terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: Kritisch Consumeren, 28-9-1994      
(Uitgave Alternatieve Konsumenten Bond (AKB))      

Produkten van kinderslavernij

door:
Gerard Oonk

Kleding, (half)edelstenen, sieraden, thee, leerprodukten en handgeknoopte tapijten. Als u deze, maar ook veel andere, produkten koopt dan is er een dikke kans dat kinderhanden tussen de 5 en 14 een flink deel van het werk hebben verricht. Veel van die produkten van kinderarbeid komen uit landen als India, Pakistan, Nepal en Bangladesh. Maar ook dichterbij - in Turkije, Marokko en Egypte - maken kinderen aantrekkelijke produkten voor een lage prijs. Neem bijvoorbeeld handgeknoopte tapijten. Alleen al in Zuid-Azië werken cira een miljoen kinderen in de tapijtindustrie. De kinderen maken er dagen van 12 tot 16 uur in slecht geventileerde en halfdonkere ruimtes.
Tuberculoze, nachtblindheid, huidziekten en misvormingen van benen en rug zijn veelal het gevolg. Veel kinderen worden onder valse voorwendsels geronseld en leiden ver van huis een slavenbestaan. De kinderen krijgen nauwelijks onderwijs, hebben geen tijd om te spelen en hebben nauwelijks toekomstperspectief.
De kinderuitbuiting in de tapijt- en andere industriëen is ook onze verantwoordelijkheid. De door kinderen gemaakte tapijten worden bijna allemaal naar Europa en de VS geëxporteerd. Als wij iets meer voor een tapijt betalen - het scheelt nijna niks want de lonen zijn maar een fractie van de verkoopprijs - dan kunnen volwassenen de plaats van kinderen innemen en hun kinderen naar school sturen.
In India en Nepal is, - door actiegroepen tegen kinderarbeid en goedwillende fabrikanten -, een keurmerk ontwikkeld dat garandeert dat het tapijt zonder kinderarbeid is gemaakt en dat werknemers het wettelijk minimumloon krijgen. Deze tapijten komen waarschijnlijk dit jaar op de markt.
Toch is dat niet genoeg. Om de slavenarbeid van kinderen werkelijk terug te dringen is een Europees importverbod van tapijten zonder keurmerk noodzakelijk. En natuurliijk is het ook de taak van de EU-landen om bij te dragen aan onderwijs en vakopleidingen voor bevrijde kinderen. Als Landelijke India Werkgroep gaan we daar de komende jaren samen met anderen actie voor voeren. Niet alleen voor de 'tapijtkinderen', maar ook voor andere kinderen die produkten maken die ons leven veraangenamen maar hun leven en toekomst ruïneert.

Gerard Oonk, stafmedewerker Landelijke India Werkgroep
LIW IN 'T NIEUWS

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Kinderarbeid & Onderwijs

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 1 juli 2003