terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: Natuur en Milieu, juli/augustus 1992      


Werken aan het milieu in India

De Landelijke India Werkgroep is een campagne begonnen ter ondersteuning van Indiase initiatieven om de armoede tegen te gaan en tegelijkertijd het milieu te beschermen. Milieubescherming en armoedebestrijding kunnen goed samen gaan op het Indiase platteland. Zo bestaat in de deelstaat Maharashtra een Werkgarantieprogramma van de overheid dat milieuverbetering combineert met een garantie op werk voor alle werklozen op het platteland. Het gaat daarbij om onder meer waterconservering, bodemverbetering, het tegengaan van overbegrazing en ontbossing en herbebossing.
De Landelijke India Werkgroep vindt dat de landarbeiders en kleine boeren de belangrijkste doelgroep van de Nederlandse en Europese hulp aan India moeten worden. Hulp voor landarbeiders moet in de plaats komen voor programma's waarvan armen niet profiteren, zoals kunstmestleveranties en baggerhulp.
De werkgroep heeft over de armoedebestrijding en milieuverbetering op het Indiase platteland een brochure uitgegeven: 'Maak werk van het milieu'.LIW IN 'T NIEUWS

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Kinderarbeid en onderwijs

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 5 juli 2004