terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: onzeWereld, januari 1991      


Nederland positief over werkgarantie in India

Een speciale gemengd Nederlandse-Indiase missie gaat onderzoeken in hoeverre de Nederlandse bilaterale hulp aan India kan worden gebruikt voor steun aan werkgarantieprogramma's. Dat beloofde drs R.H. Buikema, hoofd van het bureau Zuid-Azië van Ontwikkelingssamenwerking, tijdens de lancering van de campagne 'Werk tegen Armoede van de Landelijke India Werkgroep.
Volgens Buikema staat minister Pronk zeer positief tegenover de werkgarantieprogramma's, waarbij werklozen (veelal landlozen) werken uitvoeren, veelal in de publieke sfeer. Het mes snijdt daarbij aan vele kanten: mensen organiseren zich, krijgen een inkomen, de lokale economie krijgt een impuls en er komen infrastructurele werken tot stand, waaronder landverbetering en erosiebestrijding.
De deelstaat Maharashtra kent al meer dan vijftien jaar een werkgarantieprogramma, in andere deelstaten zijn dit soort programma's in zwakkere vorm of helemaal niet aanwezig. Ook in India worden campagnes gevoerd ten gunste van de programma's. Steun aan landlozen en steun aan werkgelegenheid passen volgens Buikema in het nieuwe beleid van Pronk. De budgetsteun aan deze programma's zal ten koste gaan van kunstmestleveranties en het baggerprogramma, waarvan Pronk al eerder heeft laten doorschemeren die minder prioriteit te willen geven.
De Landelijke India Werkgroep heeft drie actiepunten geformuleerd: de 250 miljoen landlozen moeten de belangrijkste doelgroep van de Nederlandse hulp worden, de hulp moet besteed worden aan werkgarantie voor landarbeiders en schuldkwijtschelding moet gebruikt worden voor werkgarantie.
India heeft een sterk oplopende buitenlandse schuld van nu 130 miljard gulden, waarvan twee miljard aan Nederland. De helft van de jaarlijkse Nederlandse bilaterale steun van tweehonderd miljoen gulden komt terug naar ons land in de vorm van rente en aflossing op eerdere leningen. Maar India heeft zelf nog niet aangegeven voor schuldkwijtschelding in aanmerking te willen komen. Nederlandse hulpgelden zullen daarvoor dan ook niet worden gebruikt, aldus Buikema.

K.W.
LIW IN 'T NIEUWS

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Kinderarbeid & Onderwijs

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 28 augustus 2003