terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: De Volkskrant, 15-10-1987      


EG beslist binnenkort over omstreden steun

Nederland wil voortzetting van zuivelhulp aan India

DEN HAAG - Nederland wil de omstreden Europese zuivelhulp aan India voortzetten. In het overleg met de Europese landen in de EG bepleit de Nederlandse delegatie echter wel meer aandacht voor de kleine boeren en de vrouwen op het Indiase platteland. De komende maanden valt in Brussel de beslissing over de derde fase van de Operatie Vloed, die India tot nu toe voor 1,3 miljard gulden melkpoeder en boterolie heeft opgeleverd.

Als het aan minister Bukman van Ontwikkelingssamenwerking ligt, zal de derde fase van de operatie ook de laatste zijn. Met behulp van de Europese steun is sinds 1970 in India een eigen zuivelindustrie opgezet. Zodra de bestaande plannen zijn uitgevoerd, moeten de Indiase zuivelcorporaties op eigen kracht verder. Bukman sprak woensdag met de Tweede Kamer over de Europese zuivelhulp.
Met de verhoogde aandacht voor de kleine boeren en vrouwen komt de bewindsman tegemoet aan de kritiek van de kamerleden op het hulpprogramma, dat onder de naam Operatie Vloed wordt uitgevoerd. De woordvoerders van CDA, VVD, PvdA en PPR bleken in mindere of meerdere mate de bezorgdheid te delen van de Landelijke India Werkgroep (LIW) over de negatieve effecten van het programma.
De kleine boeren raken kansloos door de goedkope Europese aanvoer via Indiase corporaties. De vrouwen komen nauwelijks in het stuk voor. Minister Bukman gaf toe dat zuivelcorporaties doorgaans de neiging hebben de kleine boeren die niet mee kunnen, te negeren. Voor hem zijn dat echter bijkomende problemen die niet opwegen tegen de indrukwekkende resultaten die zijn geboekt met Operatie Vloed.
De laatste tien jaar groeide het aantal boerenfamilies dat bij het programma betrokken is van één miljoen tot 4,7 miljoen. Ze produceren samen ruim 11 miljoen liter melk, tegen 3 miljoen in 1978. Tegen het einde van de derde fase van Operatie Vloed zal die produktie zijn opgelopen tot 18 miljoen liter, aldus Bukman. Een woordvoerder van de Landelijke India Werkgroep reageerde positief op de manier waarop Bukman het programma wil bijsturen.
De Tweede Kamer stemde gisteren niet alleen in met de aanpak van de minister op zuivelgebied, maar ook met diens plannen voor hulp aan de Indiase baggersector. Begin dit jaar deelde premier Lubbers tijdens een officieel bezoek aan India mee dat Nederland in tien jaar 914 miljoen gulden baggersteun zal verlenen. Het gaat onder meer om de levering van vier baggerschepen aan de Indiase staatsmaatschappij DCI.
Die toezegging slokt jaarlijks 60 miljoen op van de totale steun van 200 miljoen. Volgens Bukman gaat dit niet ten koste van de geplande hulp aan de allerarmsten in India. De omvangrijke toezegging over een periode van tien jaar is volgens de bewindsman nodig om in de baggersector een goed project te kunnen afwerken. De financiële toezeggingen aan de Indiase regering zijn dan ook hard, aldus de minister.
Hij wil "geen mooi weer spelen" zonder zich ergens aan te binden. De door Nederland gesteunde baggeractiviteiten richten zich op het openhouden van de zeehavens. Daarnaast zijn Nederlandse adviesbureaus nauw betrokken bij het bevaarbaar maken van delen van de Ganges. De kamerleden vroegen zich af of het paard niet achter de wagen werd gespannen zo lang er geen einde komt aan de ontbossing in het stroomgebied van de rivier.
Daardoor wordt een gestage stroom grond naar de rivier gevoerd. Volgens Bukman heeft de Nederlandse bemoeienis ertoe geleid dat er een milieu-effectrapportage wordt gemaakt over de werkzaamheden in de Ganges. De baggerexperts hebben lering getrokken uit hun miskleunen in Bangladesh, aldus de minister.

Import
Ook de Indiase regering ziet de noodzaak van herbebossing in, aldus Bukman. Hij verzette zich tegen de suggestie dat de Nederlandse financiële bijdrage aan India een druppel op een gloeiende plaat zou zijn. Bukman: "Als je onze 200 miljoen afzet tegen het nationaal inkomen misschien wel, maar als percentage van de importbehoefte van India is het al veel meer."LIW IN 'T NIEUWS

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Kinderarbeid & Onderwijs

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 19 augustus 2003