terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: Ontzet, april 1987      


Geen zuivel meer naar India

Tussen 1970 en 1985 heeft India via 'Operatie Vloed' een zuivelhulp projekt van de Europese Gemeenschap, grote hoeveelheden gratis melkpooder en boterolie uit Europa ontvangen, tesamen voor een waarde van 1,3 miljard gulden. Het lijkt op het eerste gezicht misschien prima om onze overtollige melkplassen als voedselhulp te schenken; de uitwerking in India is echter averechts. De gratis zuivelhulp heeft inmiddels een aantal Indiase zuivelcoöperaties 'weg' gekonkurreerd en de melkprijs doen dalen. Daarnaast wordt ook de eigen doelstelling van 'Operatie Vloed', hulp aan de allerarmsten, niet gehaald. De hulp beperkt zich vooral tot de grote steden en tevens is de melk, ondanks alle 'goede bedoelingen", nog te duur voor een groot deel van de bevolking. Om deze redenen ijvert de Landelijke India Werkgroep al geruime tijd voor stopzetting van de zuivelhulp aan India. In plaats daarvan zou India er beter aan doen de veevoerexporten naar het westen te beperken, zo meent de werkgroep. Met dit veevoer zou India drie tot vijf keer zoveel melk kunnen produceren dan het tot nu toe jaarlijks via de zuivelhulp kreeg. Nu is het voor de Indiase melkproducenten als gevolg van de lage melkprijs onrendabel om hun vee beter te voeden.
Daarnaast beschikt India door de grote export over een beperkt aanbod van veevoer; en dat leidt tot prijsstijging van dit produkt. Het doorbreken van deze vicieuze cirkel van zuivelhulp en veevoerimporten staat daarom centraal in de aktie 'Melk India Niet Uit', een aktie die de Landelijke India Werkgroep onlangs startte. Doel van deze campagne, die tal van raakvlakken heeft met de 'Honger Hoeft Niet'-aktie, is via de Nederlandse overheid de Europese Gemeenschap te bewegen de zuivelhulp aan India te staken. Binnenkort zal de E.G. beslissen over voortgang van de hulp. Opmerkelijk is, dat de ideëen van de Landelijke India Werkgroep min of meer worden bevestigd in een nog niet gepubliceerd rapport van een E.G.-commissie, die de werking van 'Operatie Vloed' in de voorbije jaren heeft onderzocht. Ook de commissie merkt fijntjes op, 'dat de hulp niet is afgestemd op de lokale omstandigheden'.....
Wanneer je meer wilt weten over de aktie 'Melk India Niet Uit', bijvoorbeeld om te bezien of je in je eigen woonplaats rond dit thema de 'Honger Hoeft Niet'-aktie kunt 'inkleuren', neem dan kontakt op met de Landelijke India Werkgroep, Utrecht.LIW IN 'T NIEUWS

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Kinderarbeid & Onderwijs

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 18 augustus 2003