terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: Agrarisch Dagblad, 2-3-1987      


Vernietigend rapport over zuivelhulp aan India

DEN HAAG - Een commissie van onafhankelijke deskundigen heeft voor de Europese Commissie en het Europees Parlement een vernietigend rapport over de zuivelhulp aan India geschreven. De nadelen van de hulp overtreffen de voordelen. De doelstellingen waren te ambitieus en de Europese zuivelhulp helpt de arme boeren niet.

Over de zuivelhulp aan India wordt al geruime tijd gediscussieerd. De Landelijke India Werkgroep heeft de afgelopen jaren campagne gevoerd om de zuivelhulp om te buigen. Het rapport dat nu is uitgelekt geeft de India Werkgroep in feite gelijk.

Steun
Sinds 1970 krijgt India zuiveloverschotten van Europa. Met behulp van de Europese zuivel is een coöperatieve zuivelsector opgebouwd. Het rapport constateert dat de sector wel is opgebouwd, maar dat er nog heel wat aan de Europese hulp schort.
Zo is het coöperatiemodel van boven af opgelegd, omdat anders de boeren niet met het project mee mochten doen. "Dat heeft in een groot aantal gevallen geleid tot een slecht functioneren van de coöperatie", aldus het rapport. Verder hebben de samenstellers kritiek op het veeverbeteringsprogramma.

Zeboes
Door kruisingen met Nederlandse koeien moesten de zeboes meer melk gaan geven. Beter had de aandacht gericht kunnen zijn op het verder verbeteren van de melkproduktie van de goed producerende zeboes. Runderen die immers bewezen hebben tegen het klimaat te kunnen en die bovendien goed als trekkracht te gebruiken zijn.
Door de zuivelhulp uit Europa is India wel meer melk gaan produceren. Momenteel produceert het land zo veel melk dat melkfrabrieken in Bombay laatst melk in zee hebben geloosd, vanwege het grote aanbod.
In het rapport wordt de vraag gesteld of het nog wel zin heeft om met de zuivelhulp door te gaan. Probleem is echter dat India geld verdiende met het doorverkopen van de zuivelhulp.

Officieel werd de Europese hulp alleen gebruikt in tijden van schaarste van de eigen melk. Nu India zelf genoeg produceert lijkt dat argument geen stand meer te kunnen houden. Het verdiende geld werd gebruikt om de boeren een redelijke melkprijs te kunnen betalen. Als de zuivelhulp wegvalt, valt ook de voor de boeren belangrijke garantie weg.
De schrijvers van het rapport vinden echter dat de zuivelhulp moet worden afgebouwd. "De zuivelimporten, zowel de commerciële als de giften, zijn schadelijk voor de opbouw van de Indiase zuivelindustrie."
In feite pleiten de opstellers van het rapport voor een hogere melkprijs in India. "Doordat de melkprijs zo laag is, wordt voorrang gegeven aan gewassen die meer opbrengen. Het melkvee wordt niet optimaal verzorgd."
Ook de veevoerkosten zijn te hdog. Vooral voor kleine boeren met weinig land, die toch melk willen produceren is het veevoer bijna niet te betalen. Volgens de Landelijke India Werkgroep een vreemde situatie, omdat India behoorlijk wat veevoer naar Europa exporteert.
De conclusie van het rapport laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Wil India haar eigen zuivelindustrie kunnen opbouwen, dan moet Europa geen nieuwe zuivelhulp meer verlenen.
G. Oonk van de India Werkgroep kan die stelling volledig onderschrijven. "De hele Operatie Vloed is niet verkeerd geweest. Er zijn een groot aantal goede ontwikkelingen ingezet, Maar de belangrijkste conclusie is dat India niet afhankelijk moet blijven van de Europese zuivelhulp, omdat deze nogal wat negatieve gevolgen heeft."
Bij het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking in Den Haag was nog geen reactie te krijgen op het rapport van de Europese Commissie en de Wereldbank, De ambtenaren hadden nog geen post uit Brussel ontvangen.LIW IN 'T NIEUWS

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Kinderarbeid & Onderwijs

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 15 augustus 2003