terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: onzeWereld, februari 1987      


Mensen

Eegje Schoo

De te verwachten benoeming van ex-minister en ex-Tweede-Kamerlid voor de VVD, drs. Eegje Schoo tot Nederlands ambassadeur in India heeft niet alleen bij de beroepsdiplomaten afkeuring uitgelokt. De Landelijke India Werkgroep, een verzameling van Nederlandse groepen die zich met India bezighouden, zegt in een reactie dat de benoeming vooral is ingegeven door het feit dat mevrouw Schoo veel oog heeft voor de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven in India. Ze ondersteunde als minister het Wereldbankbeleid, aldus de India-werkgroep, om meer westers kapitaal en westerse technologie het land binnen te brengen. De werkgelegenheid en de investeringen namen echter niet toe met die politiek. Aangezien India afwil van deze vorm van openheid in zijn economie is het volgens de India-werkgroep de vraag of de benoeming van Schoo daar positief zal worden beoordeeld. Volgens de groep heeft mevrouw Schoo niet alleen weinig diplomatieke ervaring, haar optreden op dat vlak was zelfs vaak negatief.
De Nederlandse beroepsdiplomaten vinden het onjuist dat buitenstaanders hun carrièremogelijkheden blokkeren. Veel kritiek op de te verwachten benoeming is afkomstig uit de Tweede Kamer en van perscommentaren. Dat gaat om het feit, dat men het onjuist vindt dat iemand zich laat kiezen tot volksvertegenwoordiger en na enkele maanden weer vertrekt. Minister-president Lubbers reageerde daarop door te zeggen, dat hij niet de indruk had dat mevrouw Schoo zich als kamerlid onmisbaar had gemaakt.
LIW IN 'T NIEUWS

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Hulp aan India

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 9 november 2004