terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: Noord-Oost Polder, 27-11-1986      


Vrouwenorganisaties schrijven brief aan EG-commissie

EMMELOORD - Tijdens een studiedag van vier vrouwenorganisaties uit Flevoland over India, op 25 november in Emmeloord, hebben vrouwen brieven opgesteld aan de Europese Commissie en het Europees Parlement over het zuivelhulpprogramma "Operatie Vloed".
Operatie Vloed, oftewel de vicieuze cirkel van zuivelhulp en veevoerimport was één van de thema's op deze dag, georganiseerd door de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Flevoland (WOS) van CPB, KPO, KVG en NCVB.


Operatie Vloed ging ruim vijftien jaar geleden van start. De EG gaf grote hoeveelheden melkpoeder en boterolie aan India, waar ter plekke door Indiase zuivelfabrieken weer melk van gemaakt werd, om die in de grote steden te verkopen. Het doel van Operatie Vloed is tweeledig: een konstant aanbod moet een stabiele vraag naar zuivelprodukten in de steden tot stand brengen; de prijs van melk voor de boeren in India moet omhoog, want zo kunnen zij de produktie uitbreiden.
Ondanks de positieve kanten van Operatie Vloed kregen de deelneemsters aan de studiedag van Gerard Oonk, lid van de Landelijke India Werkgroep (LIW), te horen op welke punten dit zuivelhulpprogramma minder goed resultaat heeft geboekt en waarom de LIW streeft naar stopzetting van zuivelhulp naar en veevoerimporten vanuit India.
Melk is in India, in verhouding met ander voedsel, tamelijk duur en de plattelandsbevolking kan zodoende bijna geen melk kopen.
De industrie legt zich meer en meer toe op luxe zuivelprodukten als chocolade en babyvoeding, omdat dit meer opbrengt, maar helemaal niet te betalen is voor de meeste mensen.
Van de coöperaties, die zijn opgezet, profiteren alleen de grote boeren. De kleine boeren en boerinnen hebben er geen voordeel bij.
Om de produktie van de Indiase melkkoe op te voeren wordt zij gekruist met Europese rassen, maar de nieuwe "kruiskoe" is niet opgewassen tegen de klimatologische omstandigheden aldaar.
Landbouwgronden worden in toenemende mate gebruikt voor de verbouw van veevoedergewassen en onttrokken aan de verbouw van voedselgewassen.
Alvorens de aanwezigen op deze themadag te splitsen in werkgroepen vertelde Wieke van der Velden, cultureel antropologe, over haar bevinden met boerinnen in Benares (India), waar zij bijna twee jaar bij gewoond en mee gewerkt heeft. Een verhaal, waaruit blijkt dat het werk van vrouwen ook hier op velerlei gebied onontbeerlijk is, maar ondergewaardeerd wordt. In het landbouwbeleid worden ze niet genoemd en in de coöperaties hebben ze geen stem, omdat ze geen lid kunnen zijn, terwijl zij grotendeels verantwoordelijk zijn voor de voedselproduktie.
Een van de werkgroepen, die zich 's middags bogen over onderwerpen als "de positie van vrouwen in India" en "helpt zuivelhulp baby's aan de fles?" bestudeerde de mogelijkheden om aktiepunten, die de Landelijke India Werkgroep heeft opgesteld in de aktie "Melk India niet uit" uit te dragen. Daarbij kwamen zij tot een schrijfaktie aan de Europese Commissie en het Europees Parlement. Het merendeel van de deelnemende vrouwen aan deze studiedag kon zich daarbij aansluiten. In de brieven wordt aandacht gevraagd voor: een afbouw binnen 2 jaar van EG-zuivelhulp aan India, geen zuivelhulp meer voor luxe zuivel produkten als flesvoeding, geen hulp meer voor kruisingsprogramma's van Indiase koeien met westers vee en het stopzetten van invoer van veevoer uit India.

Tevens zullen in de brief aanbevelingen opgenomen worden, die een voormalig Indiase minister, mevrouw Barkati, onlangs in een interview in Boer en Tuinder ten beste gaf en de aktiepunten van de Landelijke India Werkgroep overlapten.
LIW IN 'T NIEUWS

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Kinderarbeid & Onderwijs

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 14 augustus 2003