terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: Twentsche Courant, 2-10-1986      


Kritiek op uitreiking Wateler-vredesprijs aan revolutionair


Links dr. V. Kurien die van prins Claus de prijs kreeg uitgereikt.
Den Haag - De Wateler-vredesprijs gaat dit jaar, tegen de gewoonte in, naar een revolutionair: de initiatiefnemer van zuivelcoöperaties in India, dr. V. Kurien. Dit verklaarde gisteren in het Haagse Vredespaleis prins Claus tijdens de uitreiking van de prijs van 40.000 gulden. Het project van Kurien is volgens prins Claus revolutionair, omdat het de toekomst van de 700 miljoen inwoners van het subcontinent kan beïnvloeden.

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt, beurtelings aan een Nederlander of een Nederlandse organisatie en een buitenlander. De prijs wordt uitgereikt door de Carnegie-stichting, de eigenaresse van het Vredespaleis.
De Carnegiestichting vindt dat dr. Kurien door Indiase melkproducenten in coöperaties te organiseren zowel de Indiase melkveehouders als de verbruikers van melk in het grotendeels vegetarische India in belangrijke mate heeft geholpen.
De Landelijke India Werkgroep (LIW) zegt met grote verbazing kennis te hebben genomen van de uitreiking van de Wateler-vredesprijs aan dr. Kurien. Volgens de LIW is het nationale zuivelprogramma Operatie Vloed, uitgevoerd door de Indiase nationale zuivelontwikkelingsraad en de Indiase zuivelcoöperatie, sterk omstreden. Kurien is voorzitter van beide organisaties.
Ter ondersteuning van Operatie Vloed krijgt India van de EG al 15 jaar grote hoeveelheden zuivelhulp. Binnen een half jaar zal de EG besluiten over het al of niet verlengen van deze vorm van voedselhulp voor vijf jaar. In Nederland startte de LIW in december 1985 een campagne waarin onder meer wordt gepleit voor de afbouw van de zuivelhulp aan India binnen twee jaar. Volgens de LIW is uit sociaal-wetenschappelijk onderzoek gebleken dat de baten van die hulp niet zoals officieel de bedoeling is, vooral bij kleine boeren, landarbeiders en arme consumenten terecht is gekomen. Met name grote en middelgrote melkveehouders hebben daarentegen van het door dr. Kurien geleide programma geprofiteerd en kleine boeren slechts in zeer beperkte mate, zo stelt de LIW.
LIW IN 'T NIEUWS

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Kinderarbeid & Onderwijs

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 14 augustus 2003