terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: Milieunieuws, april 1986 (uitgave van Milieudefensie)      


Melk India niet uit

door:
Manus van Brakel

De Landelijke India Werkgroep is onlangs met een campagne gestart onder het motto 'Melk India niet uit'. De campagne is een kritiek op de gratis EG-zuivelhulp, die sinds 1970 gegeven wordt onder de naam 'Operatie Vloed'. De bedoeling was aanvankelijk dat Indiërs die gratis melk zouden verkopen om met het daarmee verdiende geld eigen zuivelbedrijfjes te bekostigen. Dat lijkt een aardig plan, maar de werkelijkheid blijkt er anders uit te zien.
De geïmporteerde melk wordt namelijk zo goedkoop aan de melkfabrieken doorverkocht, dat kleine boeren worden weggedrukt. Een deel van de melk wordt bovendien gebruikt voor babymelkpoeder. Geen goede zaak, want die melkpoeder wordt vaak aangelengd met vervuild drinkwater waardoor babies sterven.
Een ander punt van kritiek is, dat Indiaas vee met Fries vee wordt gekruist. Weliswaar leveren koeien dan meer melk, maar koeien met Fries bloed zijn veel minder aangepast aan het daar heersende klimaat, ze hebben meer voer nodig en ze leveren minder trekkracht, één van de belangrijkste functies van vee in India.
Tenslotte wijst de Landelijke India Werkgroep erop, dat de EG momenteel zo'n 1,5 miljoen ton veevoer uit India invoert, terwijl in India zelf gebrek is aan veevoer. De snel groeiende produktie van sojabonen, bestemd voor EG-vee, gaat bovendien ten koste van de voedselproduktie voor de armen.
De Landelijke India Werkgroep wil een ander zuivelontwikkelingsbeleid, waarbij uitgegaan wordt van de belangen van kleine boeren in India en van het principe van zelfvoorziening. De EG moet daartoe onder druk gezet worden. Milieudefensie heeft zich inmiddels achter de eisen gesteld.
Het is nodig dat deze actie ondersteund wordt.
LIW IN 'T NIEUWS

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Kinderarbeid & Onderwijs

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 11 augustus 2003