terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: Ontzet, januari 1986      


"Melk India niet uit"

De Landelijke India Werkgroep voert het komende seizoen een campagne onder het motto "Melk India niet uit". Het doel van deze campagne is de vicieuze cirkel van zuivelhulp en veevoerimporten tussen India en de Europese Gemeenschap te doorbreken.

Al 15 jaar krijgt India van de Europese Gemeenschap grote hoeveelheden zuivelhulp voor het nationale zuivelprogramma "Operatie Vloed". Voor de Europese Gemeenschap een ideale manier om van haar zuiveloverschotten af te komen. Maar het is de vraag of de Indiase bevolking wel zo gebaat is bij die zuivelhulp.
"Operatie Vloed" heeft overigens wel een aantal positieve kanten. Zeker wanneer je het vergelijkt met de manier waarop de zuivelhulp van de Europese Gemeenschap elders vaak wordt gebruikt. In India worden de zuivelprodukten in elk geval niet zonder meer gedumpt ten koste van de plaatselijke melkveehouders. Er wordt gepoogd een zuivel sektor mee op te bouwen. En er wordt getracht in koöperatief verband te werken.
Toch zitten er behoorlijk wat haken en ogen aan die "Operatie Vloed". Het zijn vooral de grotere boeren die ervan profiteren. De kleinere boeren hebben er nauwelijks profijt van. Om over de landloze landarbeiders maar te zwijgen.
Het doel van dit zuivelhulpprogramma is India zelfvoorzienend in haar melkproduktie te maken. Maar in feite is India's afhankelijkheid van zuivelimporten toegenomen. Melkprodukten van geïmporteerde zuivelprodukten zijn in India goedkoper dan verse melk. Dat drukt de prijs van melk voor melkveehouders, met als gevolg dat zij minder gaan produceren. Overbodig om te zeggen dat daardoor weer extra zuivelimporten nodig zijn.
En, hoe vreemd, India exporteert op haar beurt veel hoogwaardig veevoer naar de Europese Gemeenschap, terwijl er in eigen land een groot gebrek aan veevoer is. Met dit geëxporteerde veevoer zou India ongeveer 10 maal zoveel melk kunnen produceren dan dat het nu via de zuivelhulp krijgt.
Dit voorjaar beslist de Europese Gemeenschap over het wel dan niet verlengen van de zuivelhulp voor "Operatie Vloed" voor de komende 5 jaar. De Landelijke India Werkgroep wil met haar campagne tegen een eventuele positieve beslissing hierover in het geweer komen. De campagne zal vooral gericht zijn op het Europees parlement, de Europese Commissie, de Nederlandse regering, het Nederlandse parlement en de mengvoederindustrie in de Europese Gemeenschap.LIW IN 'T NIEUWS

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Kinderarbeid & Onderwijs

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 11 augustus 2003