terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: Vice Versa, januari 1986      


Zuivel in India

De Landelijke India Werkgroep (LIW) is een campagne begonnen onder het motto 'Melk India niet uit'. De actie is erop gericht de vicieuze cirkel van zuivelhulp en veevoerimporten tussen India en de Europese Gemeenschap te doorbreken. India ontvangt ongeveer een kwart van alle Europese zuivelhulp en voert tegelijkertijd veel hoogwaardig veevoer uit naar de Europese Gemeenschap. Met dit veevoer zou India ongeveer tien maal de hoeveelheid melk kunnen produceren die het nu via zuivelhulp krijgt. In het kader van de samenwerking tussen de EG en India worden verder kruisingen uitgevoerd tussen Indiase koeien en westerse melkveerassen. Melk en vlees worden door de Indiase bevolking duurder, veevoer voor de kwalitatief 'betere' koeien voor de veehouders onbetaalbaar. Bovendien kunnen de beesten niet meer als trekdieren op het platteland worden ingezet. De LIW bepleit daarom:

  • het beëindigen van de EG-zuivelhulp aan India
  • het stoppen van de invoer van veevoer uit India
  • geen steun voor kruising met westerse koeien
In het kader van de actie is het boekje 'India als melkkoe van de EG' verschenen, te bestellen bij de Landelijke India Werkgroep.
Voor het aktiemanifest, klik hier.
LIW IN 'T NIEUWS

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Kinderarbeid & Onderwijs

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 7 augustus 2003