terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: Landbouwmaand, november 1985      


Landelijke India Werkgroep:

'India als melkkoe van de EG'

De gratis leveringen van EG-melkpoeder aan India gaan door. Doordat het zuivelprojekt 'Operatie Vloed' vertraging opliep, wordt het projekt ook na 1985 voortgezet. Om de melkvoorziening van de Indiase steden te verbeteren en de eigen melkproduktie te verhogen werd 's werelds grootste zuivelhulpprogramma vijftien jaar geleden opgezet. Operatie Vloed werd het voorbeeld hulpprogramma van de EG. Daar zijn redenen voor: de zuivelhulp wordt niet zondermeer gedumpt op de eigen markt ten koste van plaatselijke melkveehouders. Toch worden er veel kanttekeningen bij Operatie Vloed gemaakt.

De resultaten van het projekt vallen tegen. Het doel om de stedelijke armen een betere voeding te bieden heeft men laten vallen. Ruim de helft van de stedelijke bevolking heeft geen geld om melk te kopen. Op het platteland verbetert de positie van landloze arbeidersfamilies niet door het projekt, wat wel de bedoeling was. Grotere boeren profiteren er wel van, en in mindere mate kleine boeren.
De koöperaties die voor de inzameling, verwerking en afzet van de melk en de verbetering van de veestapel moeten zorgen, worden meestal beheerst door de rijkere mannen van het dorp. Vrouwen die vaak het vee verzorgen zijn zelden lid van de koöperaties. De Landelijke India Werkgroep komt met een boek over Operatie Vloed. De Werkgroep stelt daarin vier aktiepunten voor: afbouw van de EG-zuivelhulp aan India, geen hulp voor babyvoeding, geen hulp voor verbetering van het Indiase vee met westers sperma en stopzetting van de import van veevoer uit India.
De zuivelhulp aan India maakt het mogelijk de melkprijs voor de boeren in het noorden en oosten van het land laag te houden. Daardoor is het aanbod laag, en blijft zuivelhulp nodig. De zuivelfabrieken kunnen zo melk op de markt brengen die goedkoper is dan verse melk. De India Werkgroep stelt voor de gratis hulp te vervangen door kommerciële export. Dit zal leiden tot een hogere melkprijs voor de eigen boeren. De zuivelfabrieken kunnen dan meer eigen melk verwerken, waardoor dure importen niet meer nodig zijn.
Omdat aan babyvoeding meer te verdienen valt dan aan melk wordt steeds meer poeder gemaakt. Ook in India zorgt de toename van flesvoeding voor grote problemen. Het poeder wordt teveel aangelengd met, dikwijls verontreinigd, water. Miljoenen babies lijden daardoor aan diarrhee en ondervoeding.
Door een grootscheeps fokprogramma van Indiase koeien met westerse melkveerassen zou in het kader van Operatie Vloed de melkgift per koe verhoogd moeten worden. De 'verbeterde' dieren zijn echter minder bestand tegen de hitte en luchtvochtigheid van het klimaat, hebben schoon water nodig en zijn vatbaarder voor ziekten dan de Indiase koeien. De 'verbeterde' stieren blijken minder geschikt als trekdier en hebben de helft meer voer nodig. Ook het melkvee heeft meer (kracht)voer nodig. Nu voeden Indiase koeien zich met gewasresten. Het programma zal dus ook een negatief effekt op de voedselvoorziening hebben: dieren hebben het voedsel nodig waarvan ook mensen moeten leven.

Het boekje 'India als melkkoe van de EG' is te bestellen bij de Landelijke India Werkgroep.LIW IN 'T NIEUWS

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Kinderarbeid & Onderwijs

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 7 augustus 2003