terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: De Volkskrant, 29-11-1985      


India-werkgroep pleit voor stopzetten zuivelhulp van EG

DEN HAAG - Onder het motto "Melk India niet uit" begint de Landelijke India Werkgroep binnenkort een actie voor stopzetting van de zuivelhulp van de Europese Gemeenschap aan dat land en de export van veevoer uit India naar de EG. Volgens de werkgroep zouden de Indiase boeren zelf tien maal zoveel melk kunnen leveren als nu door de gemeenschap wordt geleverd, als het veevoer in eigen land zou worden gebruikt.

De EG verstrekt al sinds 1970 magere melkpoeder en boterolie aan India in het kader van de grootscheepse Operatie Vloed. Er is al meer dan 400 duizend ton geleverd. Begin volgend jaar wordt in Brussel besloten of het programma met vijf jaar moet worden verlengd. De werkgroep verzet zich daartegen omdat het per saldo meer nadelen dan voordelen oplevert, vooral voor de kleine Indiase boeren.
In een actiemanifest roept de werkgroep sympathisanten op voorgedrukte kaarten te sturen naar de EG, het Europese parlement, de mengvoederindustrie en minister Schoo van Ontwikkelingssamenwerking, met het verzoek af te zien van de hulp en de veevoerimporten. Er worden informatie-avonden over het thema georganiseerd en er komt binnenkort een boek uit met de titel "India als melkkoe van de EG". De groep doet een beroep op werknemers van betrokken bedrijven en landbouworganisaties om de problematiek intern aan de orde te stellen.
De zuivelhulp heeft volgens de werkgroep wel positieve punten. De produkten worden niet zonder meer gedumpt, zoals in andere landen wel gebeurt, maar er wordt een moderne zuivelsector mee opgebouwd. Maar als geheel stelt de operatie teleur omdat vooral de mensen met hogere inkomens er profijt van trekken. Bovendien wordt het gebruik van flesvoeding onder gevaarlijke onhygiënische omstandigheden aan baby's gestimuleerd.
LIW IN 'T NIEUWS

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Kinderarbeid & Onderwijs

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 7 augustus 2003