terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: NIO Kroniek 35, november/december 1984      


Waarom Frans Weisglas (VVD) voor opheffing van de NCO is:

'Informatie te politiek en te ver van mijn bed'

door:
Bea Groen

Weisglas: Geen blauwdruk hoe het wel moet

Aan het einde van de feestdag met forumdiskussie ter ere van 25 jaar SOS-Wereldhandel, kreeg Tweede Kamerlid Frans Weisglas (VVD) nog een laatste maal het woord.
Niet alleen verdedigde hij de bezuiniging van twee miljoen gulden op de NCO, hij wilde zelfs nog een stapje verder gaan. De bezuiniging vond hij een goed begin, dat zou moeten leiden tot een algehele opheffing van de NCO.


Wat zijn eigenlijk in konkreto uw bezwaren tegen de NCO?
Frans Weisglas: 'Ik heb een tweetal bezwaren. Ten eerste is de NCO een veelomstreden instelling en zo'n voortdurende diskussie doet ontwikkelingssamenwerking geen goed. Ten tweede schaadt de NCO door haar aktiviteiten de houding van de Nederlandse bevolking. Het wordt allemaal te politiek gebracht, te ideologisch getint.
In konkreto, nou, bijvoorbeeld die diskussies over het KMAN, de ontwapening, de positie van werknemers, de aktiviteiten van landenkomités en dergelijke. Ik vind totaal niet dat je daardoor de ontwikkelingsproblematiek dichter bij de bevolking brengt. Integendeel, het is allemaal de ver van m'n bed show. Er wordt via de NCO te weinig aan zuivere voorlichting en bewustwording gedaan. Het is allemaal te politiek. En te weinig betrokken op het Nederlandse publiek. Neem nou het Nicaragua Komité. Dat heeft een foute visie, ik bedoel ze geven foute informatie; hun informatie zit naast de waarheid zoals ik die ken. Het is goed dat het er is, maar het zou minder subsidie moeten krijgen. Het hoeft niet weg, maar laten ze zélf zorgen dat ze dat geld binnen krijgen.'

Als minister Schoo zelf zou moeten kollekteren, kreeg ze misschien nog niet de helft van haar budget bij elkaar.
Weisglas: 'Dat zou kunnen. Maar gelukkig zitten we hier met een kabinet en een meerderheid in de Tweede Kamer die daar anders over denken en bij die meerderheid sluit ik mij graag aan. Eh daar hoort ook bij dat er dus meer aan voorlichting gedaan moet worden, het moet anders gebracht worden. Niet alleen de NCO, maar ook het ministerie zelf. Als ik die blaadjes zie, hoe heten ze ook alweer, Internationale Samenwerking, Aspecten, allemaal ver van m'n bed.'

Laten we eens een voorbeeld zoeken dat u wel goed vindt. Wat denkt u van de Landelijke India Werkgroep? Die is pas door de Inspektie te Velde doorgelicht.
Weisglas: 'Ook voor die groep geldt dat ik het met haar visie niet eens ben, maar ik vind wel dat de NCO - zolang die bestaat - ze moet subsidiëren, want ze geeft goede voorlichting. Ik bedoel, zij geeft veel voorlichting over het land zelf, over ontwikkelingsproblematiek.'

Maar vindt u dan niet dat je door de NCO weg te bezuinigen het kind met het badwater weggooit? Heeft u alternatieven, want anders wordt er straks gewoon helemaal niets meer aan ontwikkelingssamenwerking en bewustwording gedaan.
Weisglas: 'Natuurlijk wil ik dat kind niet weggooien. Maar er moeten veel dingen struktureel veranderen. Ik kan dat zo voor de vuist weg niet zeggen. Er zijn binnen onze fraktie ook geen mensen die zich daarmee bezig houden: we hebben geen blauwdruk liggen hoe het wel zou moeten. Ik, de VVD, wij, vinden dat dat uit de NCO zelf moet komen, die moet zelf voor de konkrete uitwerking zorgen.'
LIW IN 'T NIEUWS

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Kinderarbeid & Onderwijs

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 30 november 2004