terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: Weekblad Schuttevaer, augustus(?) 1984      

Kontrakten moeten nog getekend worden

Conoship: acht trawlers voor India

Conoship, Groningen, een samenwerkingsverband van tien noordelijke scheepswerven, gaat zo goed als zeker acht multipurpose trawlers ter waarde van vijf miljoen dollar voor India bouwen. De definitieve toestemming uit India komt volgens de heer J. Huitema van Conoship half augustus af.
'We hebben kontrakten, maar die zijn nog niet hard. Ze moeten nog geparafeerd worden en dat duurt enige tijd.'


De Landelijke India Werkgroep betreurt het dat Nederlandse scheepswerven steeds meer diepzeetrawlers leveren aan India. 'Alle beschikbare gegevens wijzen erop dat deze trawlers in de al overbeviste kustwateren van India zullen gaan vissen. Het aandeel van de ambachtelijke vissers zal daardoor nog verder teruglopen. De in enkele deelstaten van India bestaande regelingen ter reservering van een kuststrook voor de ambachtelijke vissers worden niet of nauwelijks uitgevoerd', aldus Gerard Oonk van de werkgroep.
Eerder leverde scheepswerf De Hoop garnalentrawlers aan India en is de financiering rond van de joint-venture, die scheepswerf Damen in Gorinchem is aangegaan met een konsortium van werven aan de Indiase oostkust. Damen levert vijf jaar lang twaalf bouwpakketten, die door East Coast Boat Builders met technische hulp uit Holland tot trawlers worden geassembleerd. Met de overeenkomst is 125 miljoen gulden gemoeid.
Door deze transaktie is Nederland één van de belangrijkste handelspartners van India geworden op het gebied van de trawlerbouw en -leveranties. Hoewel minister van Ontwikkelingssamenwerking mevrouw Eegje Schoo in de Tweede Kamer heeft gezegd dat trawlers niet goed zijn voor de ontwikkeling van India, blijft het ministerie toch betrokken bij het stimuleren van joint-ventures tussen Nederlandse en Indiase werven. De financiering van trawlerleveranties werd wel stopgezet, maar nog steeds worden voorstudies gefinancierd. De infrastruktuur van de binnen- en kustvaart wordt door de minister ook als een belangrijke schakel in de samenwerking met India gezien. De Nederlandse kennis op het gebied van scheepvaart, scheepsbouw en waterbeheersing kan in die samenwerking goed van pas komen, aldus de minister.LIW IN 'T NIEUWS

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Hulp aan India

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 1 december 2004