terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: Winschoter Courant, 27-7-1984      


Conoship sleept Indiase order voor 8 vissersschepen binnen

GRONINGEN - De scheepsbouwcombinatie Conoship gaat acht 'multi-purpose' visserijschepen leveren aan Indiase bedrijven. De orders, waarmee ongeveer vijf miljoen dollar gemoeid is, moeten nog goedgekeurd worden door de Indiase regering. Conoship overweegt tevens om met twee Indiase werven joint-ventures aan te gaan om visserijschepen in het land zelf te kunnen gaan bouwen. Het samenwerkingsverband van tien noordelijke scheepswerven zou in die joint-ventures technische kennis, computerprogramma's en 40% van het aandelenkapitaal in willen brengen.

De Landelijke India Werkgroep schrijft dit in een persbericht. Een woordvoerder van Conoship bevestigt dat de contracten zijn getekend, en zegt te verwachten dat de Indiase regering eind deze maand, begin augustus een besluit zal nemen over de levering van acht visserijschepen. Het opzetten van twee joint-ventures is nog in behandeling bij de Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden, die een deel van het benodigde geld beschikbaar moet stellen.
Het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking heeft eerder de financiering van trawlerleveranties aan India gestaakt, omdat de moderne schepen een te grote concurrentie gingen vormen voor de ambachtelijke vissers in het gebied. Het ministerie is nog wel betrokken bij het stimuleren van joint-ventures tussen Nederlandse en Indiase bedrijven en bij ambtelijke overleggen in het kader van het 'India-beleid' van minister Schoo.
LIW IN 'T NIEUWS

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Hulp aan India

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 1 december 2004