terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: NRC Handelsblad, 9-2-1983      Nederland haalt banden met India aan

door:
Mohan Ram

NEW DELHI, 9 feb. - Nederland en India hebben gisteren een overeenkomst voor economische en technische samenwerking getekend. Het akkoord zal naar verwacht wordt de mogelijkheden voor gezamenlijke projecten bijvoorbeeld op het gebied van havenontwikkeling, telecommunicatie en de aanleg van pijpleidingen sterk vergroten.

De overeenkomst werd aan Nederlandse kant getekend door staatssecretaris Bolkestein van handelsbevordering. Voor India tekende de minister van handel, Vishwanath Pratap. Er zal een gezamenlijke economische commissie worden ingesteld waarin regeringsvertegenwoordigers van beide landen zitting zullen nemen. Een groep Nederlandse industriëlen zal volgende maand een bezoek aan New Delhi brengen om over specifieke projecten te praten. Ook zal nagegaan worden of beide landen samen in derde landen activiteiten kunnen ontplooien.
Twee jaar geleden sloten Nederland en India ook een akkoord voor nauwere samenwerking. Maar dit heeft niet geleid tot een aanwijsbare uitbreiding van de economische betrekkingen tussen beide landen, onder andere omdat de Nederlandse bedrijven het lieten afweten.
Bolkestein merkte op dat hij er bij Nederlandse industriëlen en zakenlieden op zal aandringen meer aandacht aan India te besteden. Hij meende dat Nederlandse bedrijven vaak afgeschrikt worden door het strakke economische stelsel in India. Maar hij zei er ook zeker van te zijn dat joint ventures van Nederlandse en Indiase bedrijven als ze eenmaal opgezet zijn, goed zouden kunnen floreren.
De omvang van de Nederlands-Indiase handel is op dit moment gering. India exporteert vooral agrarische produkten, grondstoffen, textiel en garen. De Nederlandse uitvoer bestaat onder andere uit kunstmest, machines, transportuitrusting, staal, chemicaliën en olieprodukten.

Bolkestein memoreerde het feit dat levering van Nederlandse trawlers voor de Indiase visserij met gelden uit de ontwikkelingshulp na kritiek van actiegroepen [waaronder de Landelijke India Werkgroep] door het parlement geblokkeerd is. De vissersboten zullen nu op commerciële basis door twee Nederlandse rederijen geleverd worden, zei hij. De ontwikkelingsfondsen die hiervoor gereserveerd waren zullen aan andere projecten in India worden besteed. Volgens de critici zouden de te leveren vissersboten de positie van kleine vissers in India sterk aantasten.
Bolkestein heeft tijdens zijn bezoek van vier dagen gesproken met topmensen uit de Indiase regering en de Indiase industrie in New Delhi en Bombay.
LIW IN 'T NIEUWS

Hulp aan India

Kinderarbeid & Onderwijs

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 18 maart 2005