terug
Onderstaand tekst is deel van een artikel gepubliceerd in: Financieel Dagblad, 18-11-1982      Direktie Damen Shipyards

door:
H. Maassen

.....

Visserijorder India
Alert reageren op nieuwe ontwikkelingen in de markt is een voortdurend punt van aandacht bij Damen. Als bepaalde belangrijke marktgebieden worden afgesloten, tracht de werf via omwegen toch betrokken te raken in dat marktdeel. Kortgeleden is een principe-overeenkomst aangegaan met een Indiaas consortium van scheepsbouwers met als doel te komen tot lokale produktie van visserijschepen. Aanvankelijk zou India een groot aantal trawlers importeren, maar om de eigen industrie een impuls te geven gaat de voorkeur uit naar assemblage in het land zelf.
Volgens het oorspronkelijke plan zou India 17 trawlers bestellen bij Nederlandse werven, waarvoor overheidssteun in het kader van ontwikkelingssamenwerking zou worden verleend. Het ging daarbij om ƒ 33 mln aan zachte leningen (met een rente van 2,5%). Van de 17 trawlers werden er echter slechts 9 geleverd, vijf door scheepswerf De Hoop in Hardinxveld-Giessendam en vier door Damen. Mede onder druk van een Nederlandse actiegroep schortte de toenmalige minister van Ontwikkelingssamenwerking, De Koning, verdere leveranties op. Het bezwaar tegen de diepzeetrawlers richtte zich tegen het gebruik van deze ultramoderne vaartuigen in de kustgebieden van India, waar de traditionele vissers actief zijn. Zij zouden ernstig geschaad worden door de concurrentie die zij van de nieuwe vaartuigen ondervinden.
Damen meent dat dit vraagstuk los moet worden gezien van de produktie van nieuwe schepen. Het probleem zou goed ondervangen kunnen worden door een zone dicht langs de kust, te reserveren voor de kleine lokale vissers. De nieuwe grote trawlers zouden in verder weg gelegen zeegebieden moeten worden ingezet, waar nu andere landen actief zijn. De werf wijst er op dat de invoering van de grotere, efficiënte vaartuigen niet tegen te houden is. Slechts op deze manier kan India de vis op een concurrerende basis op de wereldmarkt brengen.
Damen hoopt in de binnenlandse scheepsbouwproduktie van India betrokken te worden omdat er grootscheepse plannen bestaan voor vlootuitbreiding. Volgens het zesde meerjarenplan moeten er tot 1985 350 trawlers in dienst worden gesteld, maar er zijn nog slechts 5 schepen beschikbaar. Een co-produktie met know-how assistentie van Damen en toelevering van materialen behoort zeker tot de mogelijkheden, maar zal jaarlijks toch niet meer dan 12 nieuwe schepen opleveren. Wellicht dat dit programma met enige nieuwe steun van ontwikkelingssamenwerking kan worden uitgebreid. In de memorie van toelichting op de begroting van Ontwikkelingssamenwerking voor 1983 waarin positieve resultaten worden gemeld van studies naar samenwerkingsprojecten op het gebied van scheepsbouw en havenwerken.
LIW IN 'T NIEUWS

Hulp aan India

Kinderarbeid & Onderwijs

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 21 maart 2005