terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: De Gelderlander, 22-7-1982      Indiase ambassadrice verontwaardigd over verklaring

'Kritiek is oneerlijk'

DEN HAAG - De ambassadrice van India in ons land, mevrouw Muthamma, heeft verontwaardigd gereageerd op een verklaring over schending van de mensenrechten in India, die haar is toegezonden op initiatief van de 'Landelijke India Werkgroep' en het 'Humanistisch Overleg Mensenrechten' en die mede is onderschreven door de grote politieke partijen, inclusief de VVD.

In het document, dat is opgesteld in overleg met Amnesty International, worden de Indiase autoriteiten beschuldigd van een passieve houding met betrekking tot het onrecht dat in toenemende mate zou worden aangedaan aan de onaanraakbaren en de zogenaamde stamvolken in India.
"De internationale gemeenschap is zich onvoldoende bewust van de grootscheepse schending van mensenrechten in India", zo staat in de verklaring, die volgens mevrouw Muthamma is opgesteld door "oneerlijke mensen, die de waarheid geweld aandoen en er marxistische denkbeelden op na houden".

Wreedheden
De Indiase overheid heeft weliswaar talloze wetten uitgevaardigd die de armste groepen moeten beschermen en de positie van de 100 miljoen onaanraakbaren en de 40 miljoen leden van stamvolken (oorspronkelijke bewoners van India) verbeteren. Maar volgens de opstellers is daar in de praktijk weinig van terechtgekomen, hetgeen wordt geweten aan de politieke onwil van de Indiase overheden.

In gebreke
In het stuk wordt met name gesproken over het in gebreke blijven van de Indiase autoriteiten bij het uitvoeren van de landhervormingswetten en bij de afschaffing van de 'onaanraakbaarheid'.
Ook worden niet genoeg daadwerkelijke stappen ondernomen om de wreedheden tegen te gaan waarvan de onaanraakbaren steeds veelvuldiger het slachtoffer zijn wanneer zij voor de hun verleende rechten opkomen.
Bij die wreedheden, aldus de verklaring, is de politie vaak aktief betrokken of biedt de politie bescherming aan bijvoorbeeld landeigenaren die de wreedheden begaan.
De ondertekenaars doen een beroep op de Indiase overheid de naleving van de mensenrechten beter te bevorderen. Ze dringen er bij de Nederlandse regering op aan de ontwikkelingssamenwerking met India allereerst te richten op de armste groepen in India.
Vertegenwoordigers van de Tweede Kamerfracties van PvdA, VVD, CDA, D'66, PSP, CPN en PPR hebben namens hun groeperingen het stuk ondertekend. In de CDA-fractie is overigens enige deining ontstaan omtrent de ondertekening. Namens deze partij is de India-verklaring ondertekend door J. Gualtherie van Weezel. Toen ambassadrice Muthamma de specialist voor Ontwikkelingssamenwerking van deze partij, H. Aarts, om een toelichting vroeg, nam deze afstand van het stuk, dat hij te hard vond. Namens de VVD werd het ondertekend door het Tweede Kamerlid Blaauw.
Mevrouw Muthamma beschuldigt de opstellers, met wie zij overigens vrijdag een inleidend gesprek gehad heeft, van "oneerlijkheid" en veronachtzaming van de waarheid. Zij noemt de mensen van de Landelijke India Werkgroep "marxisten, die tegen India zijn".
LIW IN 'T NIEUWS

Hulp aan India

Kinderarbeid & Onderwijs

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 21 maart 2005