terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: Trouw, 30-5-1981      Levering acht treilers aan India opgeschort

AMSTERDAM - Het Nederlandse ministerie van ontwikkelingssamenwerking heeft besloten de financiering van de levering van acht garnalen-treilers (het ministerie spreekt van diepzeetreilers) aan India voorlopig op te schorten.

In een brief aan de Landelijke India Werkgroep schrijft minister Jan de Koning dat "de leverantie van de acht treilers zo mogelijk afhankelijk gesteld moet worden van een nadere evaluatie die dan zo spoedig mogelijk zou moeten plaatsvinden". Het gaat om een onderzoek naar de gevolgen die de invoering van deze moderne treilers zal hebben op de positie van de "ambachtelijke" of "traditionele kustvissers".
In eerste instantie zou Nederland zeventien moderne treilers aan India leveren, als onderdeel van een groot internationaal project waarbij India 200 moderne visserijschepen zou krijgen. De onderhandelingen hierover waren in een vergevorderd stadium, contracten voor negen schepen waren al ondertekend en die zullen volgens de minister ook niet teruggedraaid worden. Over de resterende acht schepen zou in het bestedingsoverleg van de ontwikkelingshulp aan India verder onderhandeld worden.
Maar zowel in Nederland als in India rees verzet tegen de levering van de treilers. Een Indiase overkoepelende organisatie van dertien vissersbonden schreef een open brief aan de minister en zei dat de levering van de moderne treilers de kleine vissers op de Indiase kusten brodeloos zou maken en de verschillen tussen arm en rijk alleen maar zou versterken. De Landelijke India Werkgroep wees erop dat dat nu juist het tegengestelde was van wat de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking beoogt. De zes miljoen mensen tellende traditionele visserijgemeenschap behoort tot de armste lagen van de Indiase bevolking en een van de grondslagen van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid is dat de hulp vooral ten goede moet komen aan de armste lagen in de derde wereld.
Minister De Koning heeft het protest ter harte genomen en de Nederlandse delegatie, die op 19 en 20 mei in New Delhi met de Indiase overheid het bestedingsoverleg heeft gevoerd, de instructie meegegeven de levering van de acht treilers op te schorten en de financiering van nog meer dan de afgesproken 17 treilerleveranties afhankelijk te maken van een uitgebreide studie.
De minister hanteert de term "diepzee-treilers" en dat is van belang omdat daaruit de bedoeling spreekt dat deze schepen niet dichtbij de kust (het domein van de traditionele visserij) zullen vissen, maar verder uit de kust, waar overigens minder rendabel te vissen is. De werkgroep houdt vol dat het om garnalen-treilers gaat, die (en de werkgroep citeert de directeur van de scheepswerf die de schepen moet leveren) "vanwege hun relatief kleine motorvermogen niet geschikt zijn voor de vangst van ander zeevoedsel."
LIW IN 'T NIEUWS

Hulp aan India

Kinderarbeid & Onderwijs

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 4 april 2005