terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: NRC Handelsblad, 30-5-1981      Nederland schort levering trawlers aan India op

door:
Kees Calje

DEN HAAG, 30 mei - Nederland schort de levering van 8 garnalentrawlers aan India op. Minister De Koning van Ontwikkelingssamenwerking heeft hiertoe besloten omdat er eerst een onderzoek moet komen naar de gevolgen die het gebruik van de trawlers heeft voor de ambachtelijke, traditionele vissers die door de komst van de trawlers hun inkomen dreigen te verliezen.

Het besluit is genomen na overleg met India over de besteding van de Nederlandse ontwikkelingshulp. Dit overleg vond eind vorige week plaats. De levering van 9 andere trawlers, waarvoor al contracten waren getekend, gaat echter gewoon door. De contracten zijn al getekend en minister De Koning wijst er bovendien op dat ook het werkgelegenheidsaspect in Nederland mee moet tellen.
Deze schepen worden gebouwd bij De Hoop in Hardinxveld-Giessendam en bij Damen in Gorcum. Per stuk kosten ze circa 2 miljoen gulden. Ze worden geleverd aan de Indiase regering die ze vervolgens doorverkoopt of -verhuurt aan particuliere vissers of vissersmaatschappijen.
De Landelijke India Werkgroep heeft er de afgelopen weken, onder meer in de brochure 'Blauwe revolutie in India' op gewezen dat door het gebruik van de trawlers de vangsten van de traditionele vissers zullen teruglopen en dat de bestaande overbevissing van garnalen zal toenemen. Ook een overkoepelende organisatie van 13 vissersbonden uit India heeft zich in een open brief aan minister De Koning uitgesproken tegen de levering van de trawlers.

Probleem
Een probleem daarbij is dat Nederland de levering van de vissersboten al vijf jaar geleden toezegde nadat India zijn kustzone uitbreidde tot 200 mijl en nadat rapporten van de Wereldvoedselorganisatie FAO en de Wereldbank een positief oordeel hadden geveld over de visserijplannen van de Indiase regering. De aanschaf van 200 diepzee-trawlers maakte deel uit van die plannen, en ex-minister Pronk beloofde dat Nederland 20 schepen voor zijn rekening zou nemen.
Nu de laatste jaren de garnalenvangst uiterst lucratief blijkt zullen de schepen echter niet gebruikt worden voor de diepzeevisvangst maar voor de garnalenvangst dicht onder de kust - het gebied waar ook de traditionele vissers opereren. De vertraging van de levering van de schepen met minstens twee jaar werd veroorzaakt door onenigheid tussen twee Indiase ministeries.
Nu de levering van negen trawlers gewoon doorgaat zal over de levering van de andere acht worden beslist na een onderzoek ter plekke. Hiervoor zal binnen niet al te lange tijd een Nederlandse delegatie naar India vertrekken, waarschijnlijk bestaande uit twee visserijdeskundigen.
De Landeliike India Werkgroep stelt dat het beter zou zijn om in plaats van de grootschalige mechanisatie via trawlers de Indiase visserij te helpen door kleinschalige mechanisatie. Dat kan door de ambachtelijke vissers van buitenboordmotoren te voorzien voor hun kano's en catamarans, door ze te helpen bij de aanschaf van zenders en radio's etc.
LIW IN 'T NIEUWS

Hulp aan India

Kinderarbeid & Onderwijs

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 4 april 2005