terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: Achtergrond, 22-5-1981      Nederlandse trawlers gevaar voor werkgelegenheid Indiase vissers

Op 10 mei 1981 begon in New Dehli, India, het overleg tussen de Nederlandse en Indiase regering over de besteding van de ontwikkelingshulp aan India. Daar zal ongetwijfeld ook de levering van Nederlandse garnalen-trawlers ter sprake komen.

Het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking heeft onlangs besloten om 33 miljoen gulden aan "zachte" leningen te reserveren voor de levering van zeventien door Nederlandse werven gebouwde garnalen-trawlers aan India.
Deze besteding van ontwikkelingsgelden is in flagrante tegenstelling met de belangrijkste doelstelling van het ontwikkelingsbeleid: het verbeteren van de levensomstandigheden van de armste bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden.
Eén van die armste groepen is de ongeveer zes miljoen mensen tellende "traditionele" visserijgemeenschap van India. Uit alle beschikbare gegevens blijkt dat de trawlers de vangsten van de traditionele vissers zullen doen teruglopen. Ook zullen de trawlers de al bestaande overbevissing van garnalen door grotere schepen doen toenemen.
Een Indiase overkoepelende organisatie van dertien vissersbonden heeft zich in een open brief aan minister De Koning krachtig uitgesproken tegen de levering van deze trawlers. Deze organisatie voert al jaren aktie om de kuststrook voor de traditionele vissers te reserveren en effectief te beschermen. Bovendien doen ze concrete voorstellen voor het gebruik van passende vormen van technologie in de visserij. Deze vormen moeten arbeidsintensief, milieuvriendelijk en produktie-verhogend zijn. Daardoor kan de vis - voor de armste Indiërs langs de kust dikwijls de enige eiwitbron - goedkoper worden. Door de toenemende gerichtheid op export is de vis nu bijna onbetaalbaar geworden.
De Indiase kustwateren worden al eeuwen lang bevist door de traditionele vissers. De vissers en visverkopers voorzien daarmee in het levensonderhoud van ongeveer zes miljoen mensen. De vangsten van deze kleinschalige visserij zijn de laatste tien à vijftien jaar sterk teruggelopen door de enorme toename van het aantal gemechaniseerde boten (ongeveer veertienduizend) en grotere trawlers (ongeveer honderdvijftig) die de kustwateren bevissen.
Een regeringscommissie heeft aangetoond dat niet-gemechaniseerde boten met een gelijke investering twee maal zoveel vis en zeven maal zoveel arbeidsplaatsen opleveren. Trawlers brengen schade toe aan de broedplaatsen vlak bij de kust en de laatste vijf jaar zijn er ongeveer honderdvijftigduizend netten van traditionele vissers door hen vernield.
Desalniettemin worden Nederlandse trawlers via de Indiase regering aan particuliere Indiase ondernemingen verkocht. Contracten voor minstens zeven van deze nog te bouwen trawlers zijn afgesloten met "De Hoop" in Hardinxveld en "Damen" in Gorkum. De eerste trawler zal waarschijnlijk in augustus 1981 gereed zijn. De Indiase vissersbonden en de Landelijke India Werkgroep eisen daarom de stopzetting van de levering en de financiering uit ontwikkelingsgelden aan garnalen-trawlers aan India en het geven van ontwikkelingshulp aan de kleinschalige visserijsector in India, met inschakeling van de daarbij betrokken organisaties van vissers.

persbericht Landelijke India Werkgroep, mei 1981LIW IN 'T NIEUWS

Hulp aan India

Kinderarbeid & Onderwijs

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 4 april 2005