terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: De Waarheid, 19-5-1981      Hulp dreigt Indiase vissers te treffen

De Landelijke India Werkgroep heeft grote bezwaren tegen de manier waarop minister De Koning van ontwikkleingshulp steun wil geven aan India. De bewindsman begint over ruim een week besprekingen in New Delhi. Daar zal ongetwijfeld de levering ter sprake komen van 17 garnalen-trawlers.

Het Nederlandse ministerie wil die schepen, ter waarde van 33 miljoen gulden, op "zachte" voorwaarden aan India leveren. Dit "hulp"-project, zo meent de werkgroep, is lijnrecht in strijd met het uitgangspunt dat de hulp terecht moet komen bij de armste bevolkingsgroepen in de ontwikkelingslanden. Het is zelfs zo, dat de meeste Indiase vissers de dupe dreigen te worden van deze "steun".
Ongeveer zes miljoen Indiërs vinden hun bestaan direct of indirect in de traditionele, "ambachtelijke" visserij. Zonder gemechaniseerde boten vangen ze garnalen en vis vlak voor de kust.
Deze kleinschalige visserij voorziet al eeuwen in een grote behoefte. De bevolking van de kustgebieden is voor haar eiwitten vOoral op deze vangsten aangewezen.
Als Nederland de zeventien schepen levert, zal dat echter niet aan deze traditionele vissers ten goede komen, maar aan grotere bedrijven, die in een scherpe concurrentie met de armere collega's zijn verwikkeld. De vangsten van de kleinschalige visserij is de afgelopen tien à vijftien jaar scherp teruggelopen door een sterke toename van gemechaniseerde boten en nog grotere trawlers.
De trawlers zouden in theorie verder uit de kust kunnen vissen, buiten het gebied van de traditionele visserij. In de praktijk gebeurt dat echter niet, vooral omdat de garnalen in hoofdzaak vlak voor de kust zitten.
De voor Indiase omstandigheden veel te grote en veel te dure schepen brengen schade toe aan de broedplaatsen vlak langs de kust. Ook hebben ze de laatste vijf jaar ongeveer 150.000 netten van traditionele vissers vernield.
Een regeringscommissie heeft becijferd dat niet-gemechaniseerde boten bij dezelfde investering tweemaal zoveel vangst opleveren en zevenmaal zoveel arbeidsplaatsen.
Een landelijke Indiase organisatie van traditionele vissers heeft in een brief aan minister De Koning de levering van de garnalen-trawlers scherp afgekeurd. Deze organisatie voert al jaren actie om de kuststrook voor de traditionele vissers te reserveren en effectief te beschermen.
LIW IN 'T NIEUWS

Hulp aan India

Kinderarbeid & Onderwijs

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 1 april 2005