Onderstaand artikel is gepubliceerd in Goed Goed Nieuws, winter 2012
(uitgave Schone Kleren Campagne)


Column uit het netwerk


Bestrijding kinderarbeid leidt tot hogere lonen


Een leefbaar loon voor arbeiders draagt ongetwijfeld bij aan de kans voor hun kinderen op onderwijs in plaats van werk. Maar minder bekend is dat het omgekeerde niet minder waar is. Onze Indiase partnerorganisatie MV Foundation heeft de afgelopen jaren ruim één miljoen kinderen uit het werk naar school weten te krijgen. Het ging vooral om kinderen op het platteland. In de Indiase deelstaat Andhra Pradesh lieten FNV Mondiaal en de LIW een onderzoek doen naar dorpen waar kinderarbeid werd uitgebannen en dorpen waar dat niet gebeurde. Het ging om dorpen waar vooral katoenzaad werd verbouwd: de basis van elk kledingstuk! De uitkomst: in de dorpen waar kinderarbeid was uitgebannen waren de lonen meer dan twee keer zo hoog als in controledorpen. Veel andere dorpen waar kinderarbeid grotendeels was uitgebannen, maar die niet in het onderzoek waren meegenomen, lieten volgens de MV Foundation hetzelfde beeld zien.


Meisje dat tot voor kort nog werkte en nu naar school gaat

Het effect van het uitbannen van kinderarbeid bleef niet beperkt tot arbeiders in de katoenzaadteelt. Ook verdubbelden de lonen op andere boerderijen in de dorpen zonder kinderarbeid. Door het verdwijnen van kinderarbeid verbeterden ook de arbeidsomstandigheden. Zo worden voorschotten op het loon nu uitbetaald zonder rente te berekenen, waardoor arbeiders vrijer zijn om over te stappen naar een andere werkgever als die een hoger salaris biedt.

Vanzelfsprekend kunnen deze resultaten niet een op een worden vertaald naar de kledingindustrie. In de kinderarbeidvrije dorpen werkten eerst veel kinderen en later helemaal niet. Dat had een groot effect op de lonen omdat de boeren vaak geen andere keus hadden dan hun landarbeiders beter te betalen. Toch is te verwachten dat bijvoorbeeld in Bangladesh en ook in Zuid India – waar veel kinderen bij onderaannemers werken en tieners in de fabrieken – het voortbestaan van kinderarbeid sterk bijdraagt aan de lage lonen van de volwassenen.

Natuurlijk is de directe strijd voor een leefbaar nog zeer hard nodig. De LIW zet zich daar samen met de Schone Kleren Campagne ook stevig voor in en zal dat blijven doen. Maar het (op grote schaal) aanpakken van kinderarbeid is daarnaast ook een goede strategie. Met als groot voordeel dat als die kinderen naar school gaan, ze in de toekomst veel betere kansen hebben op een betere baan, hogere lonen en een leefbaarder bestaan.

Gerard Oonk
Directeur Landelijk India Werkgroep

terug LIW in de pers Schone Kleren HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 11 januari 2013