Onderstaand artikel is gepubliceerd in Goed Goed Nieuws, winter 2011
(uitgave Schone Kleren Campagne)


Column uit het netwerk


Kleine stapjes


De Schone Kleren Campagne is er trots op een netwerkorganisatie te zijn. Daarom laat Goed Goed nieuws elke editie een organisatie uit ons platform aan het woord om in een column meningen en observaties te delen over ons werk en werkveld. Deze keer: Martje Theuws en Pauline Overeem van Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO).

“Indiase textielarbeiders uitgebuit voor C&A en H&M.” Het is al meer dan een jaar geleden dat dit nieuws de Volkskrant haalde. De aanleiding: een bezoek van SOMO met journalisten aan een kledingfabriek in Zuid-India waar de rechten van arbeiders werden geschonden.
Afgelopen mei publiceerden SOMO en de Landelijke India Werkgroep (LIW) vervolgens het rapport Captured by Cotton waarin beschreven wordt hoe jonge vrouwen uit kwetsbare Dalit-gemeenschappen onder valse voorwendselen worden gerekruteerd voor slecht betaald, zwaar werk in de kledingindustrie. Kleding voor Europese en Amerikaanse merken. Meisjes van 16 tot 18 jaar worden naar de fabrieken gelokt met de belofte dat ze na drie jaar werk een groot geldbedrag ontvangen waarmee ze hun bruidsschat kunnen betalen. Ook wordt hun comfortabele woonruimte en drie maaltijden per dag beloofd. Eenmaal aan de slag blijkt de werkelijkheid heel anders: extreem lange werkdagen, ongezonde omstandigheden en overvolle slaapzalen. De meisjes mogen het terrein niet verlaten en worden constant in de gaten gehouden. Van een bonus is helemaal geen sprake: de fabriek houdt een deel van het loon in, wat pas wordt uitbetaald na drie jaar werk. Dit is een vorm van dwangarbeid. Het onderzoek toont aan dat dit een wijdverbreid probleem is; bij alle uit India afkomstige kleding bestaat de kans dat deze vorm van uitbuiting eraan te pas is gekomen.

Captured by Cotton ontving veel aandacht van de media en politiek. CDA, ChristenUnie, GroenLinks en D66 spraken er schande van dat negen maanden na de eerste berichten dezelfde kledingbedrijven met dezelfde misstanden in verband werden gebracht. Staatssecretaris Bleker kondigde daarop aan C&A op het matje te roepen.

In de tussentijd hebben een aantal producenten en afnemers stappen gezet om het zogenaamde ‘Sumangali systeem’ af te schaffen. Bij Eastman, één van de onderzochte producenten, zijn hoopvolle verbeteringen doorgevoerd, bijvoorbeeld rond rekrutering van nieuwe werknemers. Inmiddels hebben 14 kledingmerken zich aangesloten bij het Engelse Ethical Trading Initiative om samen met producenten, vakbonden en ngo’s de problemen grondig aan te pakken.

Dat is mooi, maar vooralsnog constateren we dat er voor de meisjes zelf nog veel te weinig veranderd is. Het blijft nodig om druk uit te oefenen op producenten en merkbedrijven om verbeteringen af te dwingen. SOMO en LIW doen dat samen met lokale partners en organisaties als de Schone Kleren Campagne.

Op dit moment doen we verder onderzoek naar de arbeids- en leefomstandigheden van de arbeidsters en naar de effectiviteit van de stappen die de kledingindustrie heeft aangekondigd. De resultaten hiervan worden begin 2012 gepubliceerd. Bedrijven die achterblijven kunnen campagnes tegemoet zien.

terug LIW in de pers Schone Kleren HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 26 januari 2012