terug
Onderstaande video door ChristenUnie, nov 2011


TerugBLIKvooruit - 2,5 jaar ChristenUnie in Europa


Terugblik Gerard Oonk - IndiaGerard Oonk: "Handel mag niet leiden tot 't schenden van mensenrechten."

De ChristenUnie kwam op voor gediscrimineerde minderheden in India, zoals de Dalits. Verbetering van de mensenrechtensituatie is voor de ChristenUnie voorwaarde om te kunnen instemmen met een handelsverdrag tussen de EU en India.Zie voor de video: website ChristenUnie of YouTube.


terug LIW in de pers Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 17 december 2007