Onderstaand artikel is gepubliceerd door Raad Nederlandse Detailhandel, juni(?) 2011


Nederlandse textielbranche erkent problematiek Sumangali-systeem in India


De Nederlandse textielbranche (CBW-MITEX, MODINT en VGT) vinden net als SOMO, Landelijke India Werkgroep en diverse ander ngo’s, bedrijven en initiatieven dat het Sumangali-systeem, zoals dat in met name de regio Tamil Nadu in India voorkomt, elementen bevat die strijdig zijn met de rechten van de mens en de ILO-richtlijnen voor arbeidsomstandigheden.

Tamil Nadu is een belangrijke regio voor de textielsector in India. Alle textielbedrijven die productie uitbesteden in deze regio hebben vrijwel altijd (indirect) te maken met het Sumangali-systeem. Het systeem komt met name voor in de spinning mill, een minder geliefde werkplek voor textielarbeiders. Het systeem komt nauwelijks tot niet voor in de Indiase fabrieken die de textielproducten in elkaar zetten, waarbij het Europese bedrijfsleven directer zaken doet. Om voldoende mensen te kunnen krijgen voor de spinning mills, werken hier medewerkers uit heel India. Het aanbieden van huisvesting ter plaatse door spinning mills is begrijpelijk, omdat dit veelal een voorwaarde is voor ouders om hun dochters te laten gaan. Het is echter noodzakelijk dat er duidelijk regels komen over zaken als het aantal te werken uren en de omstandigheden waaronder gewerkt wordt. Deze moeten veilig zijn. Ook moeten medewerkers voldoende tijd en mogelijkheden hebben tot ontspanning en contact kunnen onderhouden met hun familie en vrienden. Het mag daarnaast niet zo zijn dat medewerkers niet het geld krijgen waar ze recht op hebben en moet er voldoende loon betaald worden.

Vanuit diverse invalshoeken wordt door zowel het bedrijfsleven als door ngo’s, vakbonden, duurzaamheidsinitiatieven, overheden en brancheorganisaties oplossingen gezocht voor de problematiek die met het Sumangali-systeem gepaard gaat. Samenwerking van diverse stakeholders is hierbij essentieel. En gelukkig gebeurt dit in de praktijk ook al; in India zelf en in Europa wordt hier via diverse projecten aan gewerkt.

CBW-MITEX, MODINT en VGT hebben in 2010 op verzoek van hun leden Fair Wear Foundation (FWF) en Business Social Compliance Initiative (BSCI) gevraagd om te helpen bij een gezamenlijke en adequate aanpak. Momenteel wordt bekeken hoe het beste kan worden aangesloten bij internationale collectieve activiteiten met betrekking tot Sumangali die nu, onder andere naar aanleiding van de uitkomsten van het rapport van Anti-Slavery-International over de werkomstandigheden in de kledingindustrie in Tirupur, tot stand komen. Hoe meer krachten (internationaal) gebundeld kunnen worden, hoe beter.

terug LIW in de pers Verantwoord Ondernemen HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 26 augustus 2011