terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd op VoorDeWereldVanMorgen.nl, 7-2-2011

door:
Asceline Groot

Bestaat er een 100% kinderarbeidvrij-garantie?


Een van de thema’s waar de ASN Bank en haar klanten zich sterk voor maken, is de strijd tegen kinderarbeid. De bank investeert niet in bedrijven die gebruikmaken van kinderarbeid. Ook steunt zij maatschappelijke organisaties die zich inzetten tegen kinderarbeid, bijvoorbeeld via schenkingen van de ASN Foundation.

De komende drie weken publiceren we drie interviews over de strijd tegen kinderarbeid vanuit verschillende perspectieven. Deze keer een interview met Mario van de Luytgaarden van FNV Mondiaal.

Wat is de kerntaak van FNV Mondiaal?
‘De missie van FNV Mondiaal is het versterken van onafhankelijke vakbonden in ontwikkelingslanden. Een sterke vakbond helpt iedereen in de strijd tegen armoede. Kinderen, volwassenen, maar ook mensen die in een informele economie werken.’

Wat doet FNV Mondiaal om kinderarbeid tegen te gaan?
‘FNV Mondiaal is lid van de Stop Kinderarbeid Campagne. In die campagne werken we samen met verschillende partners, in Nederland en in ontwikkelingslanden. De partners in ontwikkelingslanden steunen we in hun strijd tegen kinderarbeid zowel financieel als met adviesen lobby . Daarnaast werken we samen met onze partners aan het bevorderen van gewoon goed werk voor volwassenen, met een leefbaar loon. Wij gaan er vanuit dat er een sterke relatie is het tussen het bestaan van kinderarbeid en de afwezigheid van goed werk voor de volwassenen. We hebben daar net een nieuw onderzoek over gepresenteerd.

Zien jullie vooruitgang?
‘Met verschillende partnerorganisaties werken we al heel lang. In de regio’s waar zij actief zijn, zien we zeker vooruitgang. Maar het blijft lastig. Bijvoorbeeld in de baksteenindustrie, waar heel veel kinderen werken. Alleen al in India zijn er honderdduizend baksteenfabrieken. Onze partners gaan bij al die fabrieken langs. Dan kun je bedenken dat je een langetermijnvisie nodig hebt.De nzet wordt daarom nu ook gericht op afspraken werkgevers en vakbonden op andere niveau’s.

Welke middelen hebben jullie in de strijd tegen kinderarbeid?
‘In ons overleg met werkgevers is het standaard een punt van aandacht. Ook in ontwikkelingslanden werken internationale bedrijven vaak met een soort CAO. Daarin laten we opnemen dat bedrijven geen kinderen mogen laten werken én geen gebruik mogen maken van producenten en leveranciers die kinderarbeid gebruiken. Leden van de vakbond kunnen bij misstanden aan de bel trekken bij de vakbond. Dan wordt er actie ondernomen.
Het probleem ligt vooral bij de informele economie en bij bedrijven zonder actieve vakbond. Daar kunnen we lastig controleren en moeten we naar andere manieren zoeken. We oefenen bijvoorbeeld druk uit op de (lokale) overheid en zoeken publiciteit.’

Kun je daar een voorbeeld van geven?
‘In Albanië werken veel kinderen thuis, achter gesloten deuren. Bijvoorbeeld in de schoenenindustrie. Vaak krijgt een werknemer om acht uur ‘s avonds opdracht om binnen twaalf uur dertig paar schoenen te maken. Dat is voor één iemand onmogelijk en dan werken kinderen mee. Dat leidt tot oververmoeidheid en schooluitval, want ook de kinderen houden dat niet vol. Wij lobbyen voor betere leveringsvoorwaarden, maar het is lastig. In Albanië proberen we daarom onze contacten met scholen en docenten in te zetten.’

Wat kan een school doen?
‘De leraren hebben dagelijks contact met de leerlingen. Zij zien wie er problemen hebben en kunnen de ouders en werkgevers daarop aanspreken. Deze aanpak helpt heel goed. Dankzij zo’n actieve aanpak is in een pilotproject in Fes, Marokko de schooluitval van kinderen met tachtig procent teruggebracht.We ondersteunen nu de onderwijsbond in Marokko om deze succesvolle aanpak op grotere schaal toe te passen ’

Hoe kunnen ondernemers zich verenigingen?
‘FNV en FNV Bondgenoten geloven in een multi-stakeholdersaanpak. Dus een samenwerking met verschillende belanghebbenden, zoals non-gouvernementele organisaties, bedrijven en brancheorganisaties. Samen kunnen we een gedragscode ontwikkelen. En elkaar daarbij helpen met naleven en op aanspreken. Een goed voorbeeld daarvan is de Fair Wear Foundation in de kledingsector’.

Kan een bedrijf een ‘100% kinderarbeidvrij’-garantie afgeven?
‘Ondanks onze aanpak om de keten te verduurzamen, kunnen we nooit garanderen dat een product volledig vrij is van kinderarbeid. Maar bedrijven die bijvoorbeeld zijn aangesloten bij de Fair Wear Foundation, doen er wel alles aan om dat te bereiken. Kinderarbeid werkt concurrentievervalsend doordat sommige bedrijven goedkoper kunnen produceren dan anderen. Als partijen samenwerken zullen ze daar onder elkaar rekening mee houden.’


Lees ook de interviews met Gerard Oonk (directeur Landelijke India Werkgroep) en met Sofie Ovaa (coordinator Stop Kinderabeid Campagne) over hun strijd tegen kinderarbeid.

Meer informatie: www.fnvmondiaal.nl, www.fairwear.org, www.stopkinderarbeid.nl


terug LIW in de pers Kinderarbeid & Onderwijs HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 25 augustus 2011