terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd op VoorDeWereldVanMorgen.nl, 2-2-2011

door:
Asceline Groot

Kinderarbeid houdt armoede in stand


Een van de thema’s waar de ASN Bank en haar klanten zich sterk voor maken, is de strijd tegen kinderarbeid. De bank investeert niet in bedrijven die gebruikmaken van kinderarbeid. Ook steunt zij maatschappelijke organisaties die zich inzetten tegen kinderarbeid, bijvoorbeeld via schenkingen van de ASN Foundation.

De komende drie weken publiceren we drie interviews over de strijd tegen kinderarbeid vanuit verschillende perspectieven. Deze keer een interview met Sofie Ovaa, coördinator van de campagne "Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats", bij ontwikkelingsorganisatie Hivos.

Kun je kort vertellen wat je doet als campagnecoördinator?
‘Als coördinator zorg ik ervoor dat de campagne wordt ontwikkeld en uitgevoerd. Daarvoor werk ik nauw samen met al onze partners, in Nederland, Europa en daarbuiten. In Nederland zijn dat de Algemene Onderwijsbond, FNV Mondiaal, ICCO & Kerk in Actie, de Landelijke India Werkgroep (LIW) en Stichting Kinderpostzegels Nederland.

Wat zijn volgens jou de concrete gevolgen van kinderarbeid?
‘Kinderarbeid houdt armoede in stand. Als kinderen niet naar school kunnen, krijgen ze geen kans op een betere toekomst. Doordat ze zichzelf niet kunnen ontwikkelen, maken ze geen kans op een betere baan. En kunnen ze later niet deelnemen aan een democratische samenleving. Dit is een vicieuze cirkel. Ook is aangetoond dat volwassenen te lijden hebben van kinderarbeid. Zolang kinderen ingezet worden als goedkope arbeidskrachten, is er minder vraag naar volwassen arbeid. Als er minder kinderarbeid is, kunnen volwassenen een hoger loon en betere arbeidsomstandigheden bedingen. Daar profiteert uiteindelijk het hele gezin van.’

Welke rol speelt Hivos verder in de strijd tegen kinderarbeid?
‘Vanuit Hivos wordt de campagne gecoördineerd en voeren we – in samenwerking met onze campagnepartners – activiteiten uit richting vier doelgroepen. Allereerst maken we consumenten bewust van de problematiek en moedigen we hen aan om zelf actie te ondernemen tegen kinderarbeid. Daarnaast spreken we bedrijven aan op hun gedrag en laten we zien welke concrete maatregelen ze kunnen nemen om kinderarbeid uit de productieketen te bannen. Ook proberen we het beleid van overheden en internationale organisaties te beïnvloeden. Tenslotte steunen wij lokale organisaties in ontwikkelingslanden die zich inzetten om kinderen uit het werk te halen en naar school te laten gaan. We helpen deze partners ook door hen met elkaar in contact te brengen, zodat ze van elkaar kunnen leren. We organiseren workshops en trainingen en leren ze hoe ze hun overheid kunnen beïnvloeden.’

Je noemt als eerste de consument. Wat kun je als consument doen?
‘Als je een product koopt, weet je niet zeker of er wel of geen kinderarbeid aan te pas is gekomen. Er is geen label dat garandeert dat iets kinderarbeidvrij is. Maar je weet wel dat als je een product met een keurmerk als Max Havelaar koopt, er alles aan gedaan wordt om de keten zo duurzaam mogelijk te maken. Voor producten zonder keurmerk is dat lastiger. Als consument kun je wel bedenken dat de kans op kinderarbeid bij heel goedkope producten groter is. De consument die kiest voor een product met een keurmerk, geeft bovendien een signaal aan producenten. Ook dat is belangrijk.’

En zijn er acties van Stop Kinderarbeid waar je je als consument bij kunt aansluiten?
‘Ja, meer dan genoeg. Bijvoorbeeld de hazelnotenindustrie. Vijfenzeventig procent van alle hazelnoten komt uit Turkije. Uit onderzoek blijkt dat daar veel gebruik wordt gemaakt van kinderarbeid. Via allerlei acties en persberichten hebben we hier aandacht voor gevraagd. Stop Kinderarbeid heeft een open brief geschreven naar de betrokken bedrijven om hen op te roepen tot openheid en actie. Uiteindelijk zijn er ook Kamervragen gesteld. Daarnaast hebben we een quiz op onze website geplaatst met goede informatie, zodat consumenten gaan nadenken over hun koopgedrag. Daarbij vragen we hen om onze oproep aan bedrijven te steunen Ook in de loop van dit jaar gaan er weer acties van start. Het is voor ons belangrijk dat de consument betrokken is, omdat we zo een grote vuist maken. Dat helpt echt.’


Lees ook: Een lange adem voor bijzondere successen - een interview met Gerard Oonk, directeur van de Landelijke India Werkgroep.

Meer informatie: www.stopkinderarbeid.nl, www.hivos.nl

Volgende keer: wat kun je zelf doen om kinderarbeid tegen te gaan?


terug LIW in de pers Kinderarbeid & Onderwijs HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 25 augustus 2011