Onderstaand artikel is gepubliceerd door LLiNK, 24-6-2010


'Keurmerk voor kinderarbeid is te beperkt'



Een keurmerk voor kinderarbeid gaat voorbij aan andere slechte arbeidsomstandigheden in lagelonenlanden en is daarom ontoereikend. Dit zegt Gerard Oonk, directeur van de Landelijke India Werkgroep in reactie op de suggestie van minister Verhagen van Buitenlandse Zaken om consumenten een keurmerk voor kinderarbeid te bieden.
Verhagen deed zijn voorstel tijdens een conferentie over kinderarbeid maandag in Den Haag. Volgens de minister vereist de instelling van zo'n keurmerk van een keurmerk tegen kinderarbeid de inzet van zowel overheid als bedrijfsleven. Consumenten zouden hierbij gebaat zijn omdat zij dan bewuster kunnen kiezen voor een product.

"Ik ben niet erg gecharmeerd van een keurmerk voor alleen kinderarbeid", zegt Oonk. Volgens hem is bij de productie van goederen in lagelonenlanden veel meer aan de hand. Hij verwijst daarbij naar de verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de Verenigde Naties (VN). Daarin staat dat de deelnemende landen behalve kinderarbeid ook discriminatie en dwangarbeid op de werkvloer veroordelen. In deze verdragen is eveneens het recht op een lidmaatschap van een vakbond en een leefbaar loon vastgelegd. Oonk ziet liever een overkoepelend keurmerk dat garant staat voor algemene goede arbeidsomstandigheden, waartoe ook een verbod op kinderarbeid behoort.

Lokale spelers
"Het opzetten van een keurmerk en het uitvoeren van inspecties is niet voldoende om een probleem als kinderarbeid aan te pakken", stelt Oonk. "Een keurmerk zou er beter aan doen om plaatselijke vakbonden, maatschappelijke organisaties en gemeenschappen te betrekken in een strijd voor betere arbeidsomstandigheden." Lokale spelers kunnen meedenken in plaats van controleren. "Dit is constructiever en vaak duurzamer dan eenmalige inspecties om te kijken of er kinderen aan een tapijt zitten te knopen", aldus Oonk desgevraagd.

Volgens Verhagen is het ook mogelijk om bedrijven, die overheidssubsidie ontvangen, te stimuleren om hun producten vrij van kinderarbeid te maken. Daarbij is hij van mening dat bedrijven zelf ook verantwoordelijkheid dragen om te controleren of in hun productieproces kinderen worden gebruikt door hun partners en toeleveranciers. Zo roemde hij de winkelketen C&A die een absoluut verbod op kinderarbeid hanteert en bezit over een eigen controlesysteem.

terug LIW in de pers Kinderarbeid & Onderwijs HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 11 oktober 2011