Onderstaand artikel is gepubliceerd door Hivos.nl, 11-6-2010


Nederlandse bedrijven betrokken bij kinderarbeid zaadproductie India


Meer dan een half miljoen kinderen onder de 18 jaar werken in India in de teelt van zaden, ook voor Nederlandse groentezaadbedrijven als Advanta en Bejo Zaden. Dit zijn enkele belangrijke uitkomsten van twee nieuwe veldonderzoeken die vandaag zijn gepubliceerd door de Landelijke India Werkgroep (LIW), het Amerikaanse International Labor Rights Forum (ILRF) en de campagne Stop Kinderarbeid.

Uitbesteding aan kleine boeren

Ongeveer 230.000 kinderen zijn nog onder de 14 jaar. De kinderen werken 10 tot 12 uur per dag en worden blootgesteld aan giftige pesticiden.

Het onderzochte gebied is omvangrijk. Meer dan 90% van de totale Indiase katoen- en groentezaad productie is onderzocht in de deelstaten Gujarat, Andhra Pradesh, Karnataka en Tamil Nadu voor katoenzaad en Maharashtra, Gujarat en Karnataka voor tomaat-, peper-, okra- en auberginezaden. Het blijkt dat grote multinationals en Indiase zaadbedrijven hun zaadproductie via agenten uitbesteed aan vele kleine en marginale boeren.

Veel grote bedrijven nog niets gedaan aan tegengaan van kinderarbeid

Bij Bayer en Monsanto is, vaak mede onder druk van lokale organisaties als de MV Foundation, het aandeel van kinderarbeid op het aantal arbeiders bij leveranciers in Andhra Pradesh gedaald van 53% tussen 2003 en 2004 en nog tot tot minder dan 3% tussen 2009 en 2010. Het Nederlandse Nunhems – een Bayer-dochter - heeft goede resultaten geboekt in bestrijding van kinderarbeid in de teelt van groentezaden.

Maar de multinationals DuPont, Dow AgroSciences, US Agri en de Nederlandse bedrijven Bejo Sheetal (dochter van Bejo Zaden) en Advanta (dochter van United Phosphorus) en alle grote Indiase zaadbedrijven, hebben nog niets gedaan dat zichtbaar tot minder kinderarbeid heeft geleid.

Minimumloon vaak niet betaald

Kinderarbeid in de Indiase katoenzaadteelt onder de 14 jaar is nog steeds een heel groot probleem maar is door initiatieven van overheid, bedrijven en lokale organisaties met 25% afgenomen. Waar kinderarbeid goeddeels is uitgebannen, bijvoorbeeld door het werk van de lokale organisatie MV Foundation, zijn de lonen van de volwassenen vaak flink gestegen. Maar meestal wordt het officiële minimumloon – ongeveer bijna twee euro per dag – bij lange na niet betaald. Vrouwen verdienen 50 tot 60% minder dan mannen, kinderen nog veel minder.

Want het rapport laat ook zien dat een aantal grote zaadbedrijven hun uitbestede productie verhuizen naar afgelegen gebieden, waar goedkope arbeidskrachten gemakkelijk zijn te vinden en de aandacht voor kinderarbeid minder is. Commerciële boeren trekken zich geleidelijk terug uit de zaadteelt omdat hun hogere loonkosten voor volwassenen niet voldoende worden gecompenseerd door de grote zaadbedrijven.

Discriminatie

Het rapport gaat ook in op discriminatie op basis van het geslacht en de kaste. Ongeveer driekwart van het werk wordt gedaan door vrouwen en meisjes. Vrouwen krijgen niet alleen veel minder betaald maar maken vaak ook langere dagen. Het meeste werk op de velden wordt gedaan door Dalits (‘onaanraakbaren’) en Adivasi (tribalen). Dalits worden regelmatig door werkgevers slecht behandeld en uitgescholden. Vaak wordt van hen verwacht dat ze extra schoonmaakwerk doen.

Oproep aan de bedrijven

De LIW, ILRF en de campagne Stop Kinderarbeid doen een sterk beroep op de betrokken bedrijven, de Nederlandse regering, de ILO en de EU om kinderarbeid en arbeidsrechtenschendingen in de Indiase zaadteelt met grote urgentie aan te pakken dan wel indringend aan de orde te stellen. Zij worden de komende tijd actief benaderd. Bejo en Advanta hebben inmiddels in de Volkskrant gereageerd op het nieuws.

Stop Kinderarbeid

‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’ is een Europese campagne van de Alliance2015 die in Nederland gevoerd wordt door ontwikkelingsorganisatie Hivos, de Algemene Onderwijsbond (AOb), ICCO & Kerk in Actie, FNV Mondiaal, de Landelijke India Werkgroep (LIW) en Stichting Kinderpostzegels, in samenwerking met partners in ontwikkelingslanden.

U kunt de rapporten hier vinden: www.indianet.nl en www.stopkinderarbeid.nl


terug LIW in de pers Kinderarbeid & Onderwijs HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 12 oktober 2011