terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in Nederlands Dagblad, 5-12-2009

door:
Eduard Sloot

'Kinderarbeid nekt gezinsinkomen'


Indiase Venkat Reddy voert compromisloze strijd tegen kinderarbeid


Een kind in India verkoopt verpakt water. Volgens activist Venkat Reddy kunnen bedrijven kinderarbeid voorkomen: "Zij kunnen wel zeggen dat het lastig is om alle toeleveranciers na te lopen, maar als de kwaliteit van hun grondstoffen niet in orde is, dan weten ze dat ook precies op te sporen." (foto: A n i n d i t o   M u k h e r j e e)

India kent veel kinderarbeid. De MV Foundation in het Aziatische land zet zich in om dit terug te dringen. "Als je ouders herinnert aan de kindertijd die zij zelf gemist hebben, verandert hun houding", zegt Venkat Reddy.

SCHEVENINGEN - Hij is in Nederland voor een conferentie over kinderarbeid in Brussel. Maar tegelijk bezoekt Venkat Reddy ook Nederlandse goede doelen die zijn MV Foundation tegen kinderarbeid kunnen steunen. De economische crisis maakt het moeilijker geld los te krijgen, zegt hij.
Reddy is compromisloos in zijn afwijzing van kinderarbeid. Dat geldt ook voor kinderen die deels naar school gaan en deels werken.
"Daarmee keur je kinderarbeid goed. Wij willen echter dat kinderen tussen vijf en veertien jaar volledig naar school gaan. Elk kind dat niet fulltime op school zit, doet kinderarbeid."

India heeft toch wetten tegen kinderarbeid?
"De Indiase wet verbiedt de ergste vormen van kinderarbeid, zoals het werken in hotels of in steengroeven. Maar de overheid let onvoldoende op de naleving daarvan. Deze categorie is bovendien slechts 1 of 2 procent van alle kinderarbeid. De overgrote meerderheid werkt op het land om katoen te plukken of past op de kinderen terwijl hun moeder aan het werk is. Dat wordt vaak gezien als familiewerk en niet als kinderarbeid."

Zijn kinderen in India niet nodig voor het gezinsinkomen?
"Die reactie hoor ik vaak. Zolang kinderen beschikbaar zijn, huren bedrijven ze in, want een kind is goedkoper dan volwassenen. Wanneer kinderen echter verplicht naar school gaan, stijgt het loon van volwassenen en kunnen zij meer werken. Per saldo stijgt dan het inkomen van een gezin. Op dit moment werken Indiase mannen maar weinig uren, juist omdat kinderen werken. Het bestrijden van kinderarbeid zorgt voor een hogere productiviteit en vermindert de armoede."

Maar dan moet iedereen meewerken.
"Dat klopt. Als een kind stopt met werken en naar school gaat, kan een ander zijn plek weer innemen. Daarom werken wij aan kinderarbeidvrije zones. Soms verhuizen bedrijven daarom naar een ander gebied, om daar goedkoper te produceren. Maar dat zijn er niet veel."

Spelen

"Om ouders, bedrijven en autoriteiten te overtuigen, gebruiken wij vooral morele argumenten. Onze boodschap is dat kinderen niet uitgebuit moeten worden, maar dat ze moeten spelen en naar school kunnen gaan. Als je Indiase ouders herinnert aan wat zij zelf in hun kindertijd gemist hebben, verandert hun houding."

Is het uitroeien van kinderarbeid geen kwestie van economische ontwikkeling? In Nederland werd kinderarbeid pas in 1874 verboden.
"Westerse landen hebben niet gewacht tot de economische groei dat toeliet. Zij hebben dat al voor die tijd besloten. Ik draai het graag om: als kinderen niet werken, maar naar school gaan, zorgt dat voor economische groei."

Hoe zorgen we ervoor dat kinderen dan ook echt naar school gaan?
"De overheid moet niet alleen kinderarbeid verbieden, maar tegelijk werken aan scholing. Dat de Indiase regering scholing voor kinderen tussen vijf en veertien jaar sinds 2005 verplicht stelt, is wat dat betreft hoopvol. Daarvoor zijn echter wel investeringen in schoolgebouwen en onderwijzers nodig. We moeten daarop blijven aandringen. Als daardoor de ongeletterdheid daalt, dan bespaart de overheid op termijn ook geld. Nu zijn er campagnes nodig over hoe je je handen moet wassen."

Uw stichting zegt sinds 1991 600.000 kinderen uit werk naar school te hebben geleid. Dat is mooi, maar hoe moet het verder met die miljoenen anderen?
"Driekwart van de Indiase kinderen tussen vijf en veertien jaar gaat naar school. Volgens de regering telt India dertien miljoen kinderen die werken. Zij concurreren met hun ouders om werk, want tegelijk zijn er in India twintig miljoen werklozen. Het recht op scholing zal ons verder helpen kinderarbeid te bestrijden."

Consumenten

Wat kunnen Nederlandse bedrijven en consumenten doen?
"Consumenten kunnen bedrijven vragen of bij toeleveranciers ook sprake is van kinderarbeid. En bedrijven moeten verantwoordelijkheid nemen door hun productieketen kinderarbeidvrij te maken."


terug LIW in de pers Kinderarbeid & Onderwijs HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 7 december 2009