terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in Wereldzaken, december 2009
(Vakblad voor de wereldwinkelier)door:
Francien van Eersel

Portret


Gerard Oonk, lobbyist verantwoord ondernemenGerard op de bres voor de campagne 'Stop Kinderarbeid'
Gerard Oonk lobbyt namens onder andere de Wereldwinkels voor verantwoord ondernemen, dus ook voor fairtrade. Zo is hij bijvoorbeeld betrokken bij gesprekken over de criteria voor Duurzaam Inkopen. Vanaf 2010 moeten Nederlandse overheden hun inkopen, zoals bijvoorbeeld koffie, doen volgens deze criteria. Gerard werkt bij de Landelijke India Werkgroep (LIW).

Kun je in één zin uitleggen waar je naar streeft?
Lobby op het gebied van duurzame handel is bij Kamer en regering pleiten voor de belangen van de armste producenten en arbeiders in ontwikkelingslanden en ervoor zorgen dat ze maatregelen nemen die in hun belang zijn.

Wat motiveert jou daarvoor?
Mijn basismotivatie komt voort uit de mensonterende armoede die ik zag in India. En daarbij vooral de ontmoetingen met moedige en hardnekkige mensen in die landen die vaak tegen de stroom in proberen te situatie te veranderen. Wat is er mooier om hun inzet te ondersteunen? Mijn hartstocht voor politieke lobby begon in de jaren tachtig toen we er als Landelijke India Werkgroep in slaagden om zogenaamde hulp tegen te houden die de armen niet hielp maar schaadde. Toen besefte ik dat je met goede voorbereiding de politiek blijkbaar kunt beïnvloeden ten gunste van kleine producenten.

Wat is de relatie tussen nationale lobbyen lokale Wereldwinkels?
De nationale lobby heeft voor Wereldwinkels opgeleverd dat bedrijven en lokale overheden makkelijker aanspreekbaar zijn op verantwoord ondernemen en inkopen. De Rijksoverheid en de Tweede Kamer laten door de lobby steeds duidelijker horen dat zij van bedrijven verwachten dat producenten en arbeiders in productielanden fatsoenlijk moeten worden behandeld en betaald. Duurzaam inkopen - ook van fairtrade producten - door lokale en andere overheden is daar een concrete uitwerking van. Lokaal kunnen Wereldwinkeliers ook veel doen, bijvoorbeeld in de Fairtrade Gemeenten campagne. Wereldwinkeliers kunnen hun eigen gemeentebestuur motiveren om fairtrade producten in te kopen. Daarnaast kun je ook bedrijven en winkeliers aansporen om meer fairtrade producten te verkopen. Dat komt ten goede aan de boeren en producenten in ontwikkelingslanden.

Ben je positief over de toekomst?
Zeker. Volgens mij hebben fairtrade en duurzaamheid de toekomst. Door een groeiende consumentenvraag en politieke steun worden grote bedrijven gedwongen er echt werk van te maken. Dat is echt de verdienste van fairtrade bepleiters zoals de Wereldwinkels. Neem koffie. Dankzij de nadruk op fairtrade heeft bijvoorbeeld Utz Certified beloofd om leefbaar loon als doelstelling in hun systeem op te nemen. Dat zit nu nog niet in het keurmerk dat bijvoorbeeld Douwe Egberts in plaats van Max Havelaar gebruikt. Hoewel Wereldwinkels vast liever zelf Max Havelaar koffie aan gemeenten leveren, zijn koffieboeren er ook erg mee geholpen als ook de criteria van grote leveranciers omhoog gaan. En daar gaat het toch om!


terug LIW in de pers Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 7 januari 2010