terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in Het Financieele Dagblad, 25-11-2009

door:
Suzan van der Meij & Gerard Oonk

Verantwoord ondernemen sluitpost


Anders dan VNO-NCW voorspiegelt,
loopt Nederland niet voorop bij ethisch en duurzaam ondernemen


Uitglijders. Zo noemt VNO-NCW de recente opmerkingen van de bewindslieden van Economische Zaken over gebrek aan ethiek in het Nederlandse bedrijfsleven en tekortschietende inzet op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). De organisatie reageert geŽrgerd en stelt dat het Nederlandse bedrijfsleven hier tot de top hoort. Maar deze stelling is achterhaald.

Recent onderzoek laat zien dat het bedrijfsleven als geheel minder goed scoort op mvo dan VNO-NCW voorstelt. Zo kent de meerderheid geen mvo-beleid. Volgens PricewaterhouseCoopers lukt het bedrijven die dat wťl hebben in bijna de helft van de gevallen niet om duurzaamheidsdoelstellingen te integreren in bedrijfseconomische doelen. Mvo staat dus goeddeels buiten het bedrijfsproces. Bovendien scoren bedrijven volgens de Transparantiebenchmark gemiddeld een 1,7 op een schaal van 10 bij het informeren over de toeleveringsketen.

De mantra 'Nederland is koploper' lijkt voor VNO-NCW reden achterover te leunen en verdergaande mvo-maatregelen te vertragen. Daarmee bewijst de organisatie het bedrijfsleven geen dienst. Een vergelijking leert dat een aantal Europese landen al verder is. In Denemarken en Frankrijk is rapporteren over sociale en milieuaspecten inmiddels verplicht. In Groot-BrittanniŽ en Zweden nemen werkgeversorganisaties het voortouw in duurzaamheidsinitiatieven.

'Het economisch herstel moet van de ondernemers komen', stelt VNO-NCW. Daarom zouden ondernemers niet te veel
Nederlandse bedrijven scoren een 1,7 op een schaal van 10 bij informeren over de toeleveringsketen
lastiggevallen moeten worden met onderwerpen als ethiek en duurzaamheid. Echt herstel vraagt juist veel meer aan duurzaamheid, transparantie en verantwoord ondernemen. Dat begrijpen koploperbedrijven en bewindslieden inmiddels goed.

VNO-NCW dreigt zich te isoleren. De samenleving verlangt meer duurzaamheid, niet alleen van eigen activiteiten van bedrijven maar ook van hun toeleveranciers. Immers, bedrijven besteden steeds meer uit, kopen grondstoffen, halffabrikaten en diensten in daar waar dat het goedkoopst is. Vaak zijn dat landen waar zich de meeste misstanden voordoen: milieuregels worden niet gehandhaafd, en gedwongen overwerk en kinderarbeid houden de prijzen laag. Er is een steeds bredere erkenning dat bedrijven ook verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun productieketen.

Even leek het erop dat VNO-NCW dit in SER-verband voortvarend in daden zou omzetten. Na een mooie verklaring over mvo en ketenverantwoordelijkheid zou een SER-werkgroep ermee aan de slag gaan. Staatssecretaris Heemskerk riep het uit tot vlaggenschip van zijn mvo-beleid. De werkgroep presenteerde na acht maanden slechts 'een stand van zaken'. Nieuwe plannen om ketenverantwoordelijkheid in het beleid van elk bedrijf te verankeren zijn er niet. Zo schiet het niet op.

Het is tijd dat regering en Kamer doorpakken en zorgen voor maatregelen om mvo en ketenverantwoordelijkheid inhoud te geven. Van VNO-NCW zal het niet komen.


Suzan van der Meij is coŲrdinator en Gerard Oonk beleidsmedewerker van het MVO Platform (34 maatschappelijke organisaties actief op mvo-gebied).


terug LIW in de pers Verantwoord Ondernemen HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 27 november 2009