terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd door MO.be, 2-9-2009


Kaste-discriminatie nog steeds aanwezig

Uit onderzoek in de Indiase deelstaat Madhya Pradesh blijkt dat een groot deel van de Dalits in het onderwijs en in de kinder- en moederzorg nog steeds gediscrimineerd worden op basis van hun kaste.


Dalit jongen op school (foto: Paul van der Stap)

Discriminatie van dalits -de zogenaamde kastelozen of onaanraakbaren- is in India sinds de onafhankelijkheid bij wet verboden. ‘Dit onderzoek toont echter opnieuw aan dat het in de praktijk nog lang niet uitgeroeid is’, aldus Gerard Oonk, woordvoerder van het Dalit Netwerk Nederland (DNN) [en directeur Landelijke India Werkgroep]. De deelstaatoverheid van Madhya Pradesh ontkent evenwel het bestaan van kaste-discriminatie in de overheidssectoren.
Volgens het onderzoek, dat betaald werd door Unicef, profiteert meer dan de helft van de Dalit-kinderen niet van de door de overheid ingerichte kinder- en moederzorgcentra. Van de kinderen die niet regelmatig in deze centra komen, zijn er van zes op de tien aanwijzingen dat dit komt omdat ze er op verschillende manieren gediscrimineerd worden. De Dalit-kinderen moeten onder meer buiten blijven, krijgen hun maaltijd enkel geserveerd op aparte of door henzelf meegebrachte borden en worden zelfs gevraagd naar huis te gaan om te eten.
Bijna de helft van de zwangere Dalit-vrouwen maakt tijdens de zwangerschap geen gebruik van de aangeboden zorgfaciliteiten. Van de zwangere vrouwen die in de zorgcentra wel een verloskundige bezoeken, geeft iets minder dan de helft aan dat ze niet aangeraakt werden tijdens het onderzoek, een vijfde kreeg medicijnen van bovenaf in de mond gedropt en een kwart gaf aan tijdens het onderzoek uitgescholden te worden.
Amper één op vijf Dalit-kinderen gaat regelmatig naar school. Reden voor het schoolverzuim is voornamelijk dat ze huishoudelijk werk moeten verrichten. Een vijfde van de kinderen geeft echter aan dat ze niet geïnteresseerd zijn in onderwijs. Bij navraag bleek de desinteresse vooral voort te komen uit de discriminatie van de Dalit-kinderen op scholen. De kinderen moeten systematisch in het midden of achteraan in de klas zitten, krijgen minder aandacht van de leerkracht en worden tijdens de lunch apart gezet.
Dit onderzoek bevestigt eerder onderzoek dat in andere delen van India uitgevoerd werd. Oonk: ‘Het geeft aan hoe noodzakelijk het is dat de EU in haar contacten met India, in de VN Mensenrechtenraad en andere internationale organisaties dit enorme mensenrechtenprobleem steeds weer aan de orde blijven stellen en blijven aandringen op effectieve maatregelen’.


terug LIW in de pers Dalits / Kastelozen HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 16 februari 2011