terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in Hivos Magazine, maart 2009

DE REIS


Venkat Reddy (zie foto) werd door de campagne 'Stop Kinderarbeid - School de beste werkplaats' gevraagd om Oeganda, Zimbabwe, Kenia, Ethiopië en Marokko te bezoeken. Hij reisde samen met vertegenwoordigers van andere anti-kinderarbeidsorganisaties, de Nepalese Radha Koirala en de Marokkaan Driss Elyoubi. De campagne 'Stop Kinderarbeid' gaat ervan uit dat de oplossing voor problemen niet per definitie uit het Westen komen; dat het zinvol is dat niet-westerse landen die vergelijkbare problemen kennen, onderling kennis uitwisselen. De reis van Venkat Reddy, Radha Koirala en Driss Elyoubi door Afrika is een goed voorbeeld van deze interculturele dialoog.

Lees meer over de reis van Venkat Reddy door Afrika! Ga naar www.stopchildlabour.eu/africatour2008.


'Stop Kinderarbeid' on tour


"Onacceptabel"Dagelijks gaan miljoenen kinderen naar hun werk. Niet naar school. Hivos-partner MV Foundation strijdt in India tegen kinderarbeid en vóór leerplicht - met succes. Venkat Reddy, coördinator van deze stichting, trok in oktober 2008 door Afrika. Om te zien hoe het er dáár voor stond met de strijd. En om zijn kennis te delen met lokale ngo's.

Gebrek aan kracht
"Het grootste probleem dat ik in Afrika aantrof was het gebrek aan een sterke overheid. In India weet ik waar ik de overheid moet vinden. Ik kan ertegen schreeuwen, ermee in debat gaan en dan veranderen zaken heel langzaam. Maar in Afrika staan de mensen er alleen voor. Op alle gebieden. We hebben lokale ngo's erop gewezen dat sterkere betrokkenheid van de overheid noodzakelijk is. Zij moeten de krachten bundelen om een partij te worden waar de overheid niet omheen kan. De Coalition Against Child Labour Zimbabwe, CACLAZ, is een goed voorbeeld van zo'n krachtenbundeling. Het is een samenwerkingsverband tussen een ngo, onderwijsbond en vakbond."

Gebrek aan besef
"De oplossing ligt om te beginnen in een mentaliteitsverandering. In Afrika, maar ook in India, behoren werkende kinderen tot de sociale norm. Ouders zouden het geld nodig hebben. Onzin. Niemand mag kinderarbeid rechtvaardigen. Onacceptabel! Ouders, werkgevers en leraren moeten beseffen dat kinderen op school horen. In India hebben we veel bereikt door peer pressure: vrijwilligers uit alle delen van de samenleving oefenden druk uit op hun omgeving om ouders te overtuigen dat scholing voor hun kinderen nodig is. Ngo's, vakbonden en onderwijsbonden in Afrika zijn vooral gebaat bij de ondersteuning van organisaties die al ervaring hebben met de strijd tegen kinderarbeid en die succesvolle programma's hebben lopen. We hebben Afrikaanse ngo's uitgenodigd om naar India te komen, zodat ze kunnen zien hoe onze aanpak werkt. In India zijn al duizend dorpen kinderarbeidvrij. Ik zou graag nog eens terugkeren naar Afrika om de organisaties daar verder te begeleiden en mee te denken over oplossingen."

Gebrek aan schaamte
"De Tanganda Tea Compagny in Zimbabwe. Daar werken kinderen, maar het bedrijf noemt dat 'training'. Als beloning krijgen ze onderwijs. Ze moeten van vijf uur 's ochtends tot twee uur 's middags werken en dan mogen ze - uitgeput - naar school. 'Earning by learning' noemt het bedrijf dat. En het is er nog trots op ook. Gelukkig zagen we ook bemoedigende initiatieven. Een telefoonmaatschappij deelde bijvoorbeeld jaarlijks 25.000 beurzen uit aan arme scholieren. Zonder daar een tegenprestatie voor te vragen."
DE CAMPAGNE

'Stop Kinderarbeid - School, de beste werkplaats' is een publiekscampagne van Alliance2015, een samenwerkingsverband van zes Europese ontwikkelingsorganisaties, waaronder Hivos. In Nederland werkt Hivos samen met de Algemene Onderwijsbond, FNV Mondiaal en de Landelijke India Werkgroep. De campagne ontvangt financiële steun van de EU. Het doel is de afschaffing van alle vormen van kinderarbeid en volledige toegang tot regulier dagonderwijs vooor alle kinderen tot 15 jaar. Nu nog werkt wereldwijd één op de zeven kinderen tussen de 5 en 17 jaar oud. De 'Stop Kinderarbeid'-campagne focust zich vooralsnog op Azië, maar is van plan uit te breiden naar Afrika en Latijns-Amerika, waar kinderarbeid evengoed een probleem is.

Lees meer over de campagne! Ga naar www.stopchildlabour.eu.


terug LIW in de pers Kinderarbeid & Onderwijs HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 27 april 2009