terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd door FNV Mondiaal, 21-11-2008


Motie over bestrijding kinderarbeid aangenomenNederland moet bij de besteding van onderwijsgeld voor ontwikkelingslanden meer aandacht besteden aan de bestrijding van kinderarbeid en aan de integratie van ex-kindearbeiders in het onderwijs. Een motie is hierover aangenomen door de Tweede Kamer.

De motie werd voorbereid in samenwerking met de Campagne ‘Stop Kinderarbeid. School, de beste werkplaats’ (Hivos, FNV Mondiaal, Landelijke India Werkgroep en AOb).

Het OS-beleid op het gebied van onderwijs is niet genoeg gericht op het bestrijden van kinderarbeid, terwijl goed onderwijs en begeleiding van ex-kindarbeiders naar de schoolbank een goede manier zijn om kinderarbeid aan te pakken. Dat was de conclusie van een onderzoek van onafhankelijk onderzoeksbureau BBO, uitgevoerd in opdracht van de campagne Stop Kinderarbeid.

Naar aanleiding van deze conlusie diende Tweede Kamerlid Voordewind van de ChristenUnie, samen met collega's Ferrier, Irrgang, Van der Staaij, Gill'ard en Vendrik een motie in tegen de begrotingsplannen van minister Koenders van Ontwikkelingssamenwerking. Deze had in eerste instantie bezwaren tegen de motie, maar de motie werd enigszins aangepast en daarna breed gedragen door de leden van de Tweede Kamer. Uiteindelijk is de motie aangenomen en zal Minister Koenders zich aan de vraag van de Tweede Kamer moeten houden.

Zie voor de tekst van de motie: http://www.indianet.nl/m081118.html.


terug LIW in de pers Kinderarbeid en Onderwijs HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 22 januari 2009