terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in Justitia et Pax Nieuwsbrief, september 2008
India én Europa moeten elkaar kunnen aanspreken op mensenrechten


Op 20 juni verscheen er in het NRC een artikel van Jakob de Roover, waarin hij zegt dat Europa moet ophouden met het betuttelen van India. De verhalen over Dalits ('kastelozen') in India zouden op het conto te schrijven zijn van 'missionarissen en kolonialen'. Laten we ophouden met praten over mensenrechten in India, want de groeiende irritatie is schadelijk voor de toekomst van Europa, vindt hij.

Justitia et Pax en de Landelijke India Werkgroep reageerden: "Gelukkig kunnen landen elkaar tegenwoordig aanspreken over universele mensenrechten, ongeacht economische afhankelijkheid of koloniale geschiedenis. Dit gebeurt bijvoorbeeld in het nieuwe mensenrechtenexamen van de Verenigde Naties. India onderging dit examen dit jaar voor het eerst en kreeg kritiek over kastendiscriminatie, kinderarbeid en marteling. Ook een aantal Europese landen heeft al mensenrechtenexamen gedaan. Zij werden net zo streng ondervraagd. Met betutteling heeft dit niets te maken, wel met een volwassen dialoog tussen landen die hun verantwoordelijkheid voor mensenrechten erkennen.

Kastendiscriminatie is een ernstig mensenrechtenprobleem, geen folklore. India erkent de ernst van het probleem ook wel, maar ziet het als een intern probleem, niet als internationale kwestie. Dit is een bekend argument om internationale kritiek te ontlopen. Vanuit een mensenrechtenperspectief is het geen schrikbeeld als India ook Europese landen aanspreekt op discriminatie. Als landen elkaar consequent aanspreken, worden mensenrechten beter beschermd."


terug LIW in de pers Dalits HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 9 september 2008