terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in Uitvaart, juli-augustus 2008


Uitvaartnieuws:


Duurzame natuursteen


In de Werkgroep Duurzame Natuursteen zijn bedrijven en brancheorganisaties vertegenwoordigd die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. De werkgroep streeft naar een duurzame internationale toeleveringsketen van natuursteen, dat wil zeggen respect voor mens en milieu bij de winning en verwerking van natuursteen in zuidelijke productielanden. Er is al een gedragscode. Ook is de werkgroep aangesloten bij het Initiatief voor Duurzame Handel, een door de Nederlandse overheid ondersteund initiatief dat branches helpt hun MVO-doelen te verwezenlijken. Dat betekent volgens projectcoördinator Gerard Oonk dat er meer geld beschikbaar komt voor proefprojecten, bijeenkomsten in het land en voorlichting. "We zitten nog in de fase van de verkenning. Er moet nog veel gebeuren."


terug LIW in de pers Duurzame Natuursteen HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 4 augustus 2008