terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in Muttathara 25 jaar! Met uw hulp, juni 2008

door:
medewerker LIW

Muttathara 25 jaar!

Landelijke India WerkgroepDe Landelijke India Werkgroep (LIW) zet zich in voor de armen en onderdrukten in India. Dat doen we door middel van solidariteit met Indiase organisaties, kennisvergroting en lobby op een aantal terreinen: kinderarbeid en onderwijs, mensenrechten van Dalits en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De Stichting Castricum helpt Muttathara streeft eveneens naar verbetering van het lot van de allerarmsten in onder andere India en doet dat al jarenlang op bewonderenswaardige wijze via het financieel ondersteunen van projecten.
Projecten die helemaal in lijn zijn met het werk van de LIW. Zoals projecten die ervoor zorgen dat kinderen naar school kunnen in plaats van te werken.
India is het land waar de meeste kinderarbeiders ter wereld wonen. Kinderen tussen de 5 en 14 jaar die dagelijks werken, vaak zware en gevaarlijke arbeid verrichten, en niet naar school gaan. Vaak wordt gedacht dat kinderarbeid veroorzaakt wordt door armoede, maar er zijn veel meer redenen waarom kinderarbeid bestaat. Zoals gewoonte, analfabetisme en ongeschooldheid van ouders, slecht of niet bestaand schoolsysteem, uitsluiting van school door afkomst (dit gebeurt bijvoorbeeld bij kinderen die kasteloos zijn). Kinderarbeid houdt armoede in stand. Onderwijs is daarom zo ontzettend belangrijk om de vicieuze cirkel van kinderarbeid en armoede te doorbreken. Veel van de projecten die Muttathara ondersteunt, dragen hieraan bij. Zoals het project van de Women’s Development Society waar kinderen onderwijs krijgen en opgevangen worden terwijl hun ouders werken. Of het project van stichting Yojana Projecthulp, gericht op opvang en onderwijs van kinderen van migrerende ouders in Maharashtra en Karnataka. Veel kinderen in India rollen in het werk doordat hun werkende ouders gedwongen zijn hen mee te nemen naar het werk bij gebrek aan opvang en scholingsmogelijkheden.

De LIW werkt aan verbetering van mensenrechten, arbeidsrechten en ontwikkeling ook via de weg van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een geïntegreerde aanpak in ondernemen waarbij gelet wordt op milieuen duurzaamheidaspecten, mensen- en arbeidsrechten. De werkwijze van Muttathara spreekt ons dan ook erg aan, waarbij duurzaamheid het trefwoord is: het recyclen van tweedehands goederen en de opbrengst ten goede laten komen van mensen in India.

Een basis van veel achterstelling, armoede en onderontwikkeling, is discriminatie verband houdend met het kastensysteem in India. Het Hindoeïsme bepaalt in welke kaste iemand geboren wordt, en dit bepaalt iemands status, maar ook vaak het beroep dat iemand geacht wordt uit te oefenen. Mensen die buiten het kastensysteem vallen, worden van oudsher als onrein beschouwd en ‘onaanraakbaar’. Zij hebben zichzelf Dalit genoemd, dat zoiets betekent als “de vertrapten”. De LIW komt op voor de belangen van deze Dalits. Ook de projecten van Muttathara richten zich voor een groot deel op mensen die grotendeels in deze categorie vallen. Zonder heel direct de focus te richten op Dalits, werkt Muttathara wel mee aan de verbetering van de positie van Dalits.

Gepubliceerd in 'Muttathara 25 jaar!', uitgave van de 'Stichting Castricum helpt Muttathara' t.g.v. het 25-jarig jubileum.
Voor de volledige PDF-versie van de uitgave, zie www.muttathara.nl/jubileumuitgave.pdf.


terug LIW in de pers Kinderarbeid & Onderwijs HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 4 mei 2009