terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd door News4All.net, 18-2-2008

door:
Agnes Krijnen

Indiase ontwikkeling, niet voor iedereenDe Indiase economie groeit snel, maar de kloof tussen arm en rijk is nog lang niet gedicht, constateerden kenners gisteren tijdens de bijeenkomst 'India, superstaat in wording' in de CinemariŽnburg in Nijmegen.

Gopal Ramanathan werd geboren in India en kwam dertig jaar geleden voor zijn grote liefde naar Nederland. Volgens Ramanathan, werkzaam bij KPMG, is de economische groei in India het gevolg van het loslaten van de hindu rate of growth.

Ramanathan: "In India voerde men vanaf de jaren tachtig een typisch economisch beleid, dat de hindu rate of growth werd genoemd. Dit houdt in dat gestreefd werd naar 4 of 5 procent economische groei, maar niet meer. De gedachte erachter is dat groei is niet het belangrijkste is, als de mensen maar goed met elkaar omgaan. Economische groei zou dan vanzelf wel komen."

Grenzen open

Om de gematigde economische groei te sturen, kende India grote overheidsbemoeienis en waren de grenzen gesloten voor buitenlandse bedrijven. Ramanathan: "Toen zeven jaar geleden besloten werd om de grens open te gooien, begon de economie sterk te groeien. Westerse bedrijven ontdekten de mogelijkheid tot outsourcing in India. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om callcentra. Ik kreeg vorige week nog een telefoontje vanuit India om mijn te vertellen dat mijn vliegtuig vanuit Amsterdam naar Londen vertraagd was."

De economische vooruitgang heeft ook sociale gevolgen. Wierisch Ramsoekh, werkzaam bij het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, spreekt over deze zichtbare sociale veranderingen. "Het zijn niet alleen maar macro-economische cijfers die interessant zijn, de Indiase bevolking begint ook echt te geloven in een vooruitgang. Het vliegwiel is in beweging gebracht."

Indian Dream

Ramsoekh noemt als voorbeeld van sociale gevolgen dat steeds meer meisjes naar school gaan in India. "Hun ouders krijgen er vertrouwen in dat hun dochter iets kan bereiken in deze veranderende maatschappij. De gewone burger hoort succesverhalen van ondernemers en gaan denken dat het hen ook kan overkomen. Het is de Indian Dream, in navolging van de American Dream."

Niet iedereen stelt zich de situatie in India zo rooskleurig voor als Ramsoekh. Gerard Oonk, directeur van de Landelijke India Werkgroep, gelooft niet in de Indian Dream. "Het idee van de American Dream, dat een simpele arbeider zich omhoog kan werken tot aan de elite, is niet denkbaar in de huidige Indiase samenleving. Het kastensysteem, waarbij de onderste laag behoort tot de onaanraakbaren, belet de laagste bevolkingsgroep mee te profiteren van de vooruitgang."

Ongelijkheid

Twintig procent van de bevolking behoort tot de kastelozen in India. Volgens Oonk is deze ongelijkheid nog dieper in de samenleving geworteld dan de ongelijkheid tussen blanken en zwarten in de Amerikaanse samenleving in de jaren vijftig. Oonk: "Het fundamentele denken in India is dat mensen ongelijk zijn. Je wordt geboren in een kaste en daar kun je niet uit. Weinig mensen uit hogere kasten bekommeren zich dus om de kastelozen. Een derde van de gezondheidswerkers gaat het huis van een kasteloze niet binnen."

Ook Ramsoekh erkent dat het kastensysteem ondanks de economische vooruitgang nog in tact is. "Dat is de uitdaging voor India in de komende jaren. Weet het nieuwe India het oude India mee te trekken in het vliegwiel? Economen hopen op een trickle-down effect, waarbij de economische vooruitgang doorsijpelt naar de onderste lagen van de bevolking. Dit gebeurt ook al in bescheiden mate."

China en Afrika

De economische ontwikkeling in India lijkt erg op die van China. Volgens Ramsoekh is er ťťn essentieel verschil: "India is een democratie. Dat heeft voor- en nadelen. Net als Nederland, is India een heus poldermodel en moet alles overlegd worden. Daardoor gaan veranderingen erg langzaam. In een communistische samenleving als China gaan ontwikkelingen sneller. Daar tegenover staat wel dat de economie van India stabieler is, doordat de veranderingen langzaam worden ingevoerd."

Waarom lukt in India wel wat in Afrika niet wil lukken? Volgens Oonk zijn er verschillende oorzaken. "Allereerst was er al een sterke economische basis, die in veel Afrikaanse landen ontbreekt. Er is een netwerk van universiteiten en een industriŽle infrastructuur. Ook zijn IndiŽrs zeer geÔnteresseerd en ze hebben een grote drive tot vooruitgang. Als laatste heeft India natuurlijk een enorme nationale afzetmarkt."

Toekomst

Het openen van de grenzen voor buitenlandse bedrijven legt de Indiase economie geen windeieren. Ramanathan: "De Indiase ondernemers worden zelfverzekerder en het is steeds makkelijker om een eigen bedrijf op te zetten. Veel van de dertig miljoen, veelal hoogopgeleide, IndiŽrs die over de hele wereld gemigreerd zijn, willen terug naar hun land om te helpen bij de economische opbouw. De regering stimuleert die terugkomst, door emigranten zonder visum binnen te laten."

Aan de andere kant neemt ook de ongelijkheid tussen arm en rijk toe. Ramanathan: "Veel boeren die naar de stad komen, belanden in sloppenwijken." De middenklasse zorgt wel voor verbetering van eigen private scholen en ziekenhuizen, zegt Oonk, maar echt interesse voor de publieke voorzieningen is er nog niet.


terug LIW in de pers Natuursteen HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 18 februari 2008