terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd door FEMBusiness.nl, 11-1-2008

door:
Wouter van Bergen

G-Star zegt contract op: massaontslag in IndiaEen slepend conflict met fabrikant FFI, met als gevolg opzegging van G-Stars contract in Bangalore, gaat 5.000 Indiase textielwerkers hun baan kosten.

“Het is heel erg treurig”, zegt G-Stars woordvoerder Frouke Bruinsma over de aanstaande ontslagen. “We zinnen op beleid om de schade te beperken.”

G-Star zegde op 6 december het contract op met de Indiase fabrikant FFI. Medio 2008 wordt de laatste zending spijkerbroeken naar Nederland verstuurd. Ook grote afnemers Mexx, Anne Holland en Tommy Hilfiger hebben na maanden van negatieve publiciteit hun medewerking met FFI opgezegd, aldus directeur Mohammed Ghiase. “Hoe moet ik al die monden na de zomer vullen?”, jammert hij aan de telefoon uit Bangalore. “Jullie Nederlanders hebben me te gronde gericht.”

Rond de feestdagen hebben honderden consumenten uit Nederland, Frankrijk en Engeland G-Star per fax aangespoord de fabricage van spijkerbroeken naar nabije fabrieken te verplaatsen. Dit om Indiase werkgelegenheid te sparen. G-Star had dinsdag alleen al uit Nederland 115 oproepen binnen van consumenten die G-Star vragen om een ‘nette exitstrategie’.

Intimidatie

G-Star acht zich ‘gegijzeld’ door twee strijdende partijen: de Nederlandse ngo’s Schone Kleren Kampagne, samen met de Landelijke India Werkgroep, tegen FFI. De door Den Haag gesubsidieerde belangengroepen hebben vanaf 2006 wereldwijd actie gevoerd tegen FFI. Dat gebeurde op basis van rapporten van Indiase vakbonden over misstanden in de fabriek, zoals intimidatie en wanbetaling van werkneemsters, gedwongen overwerk en dreiging met geweld. Bovendien weigert FFI vakbonden stelselmatig de toegang. Via de rechter heeft directeur Ghiase de bonden een zwijgplicht laten opleggen en arrestatiebevelen afgedwongen voor ngo-medewerkers uit Nederland en internetproviders Antenna en Xs4all wegens het verspreiden van valse beschuldigingen.

Zij hebben dagvaardingen genegeerd en gaan volgens Ghiase door met hun smeercampagne, terwijl zijn firma inmiddels aan internationale normen zou voldoen. Hij heeft tientallen audits laten uitvoeren, onder meer door de Indiase overheid die hem bijvalt. Handelssminister Kamal Nath heeft Nederland hierop beticht van ‘verkapt protectionisme’. Door de ngo’s financieel te steunen zou Den Haag ongeoorloofde handelsbelemmering toestaan. EZ beschouwt de affaire als ‘een zaak tussen private partijen’, maar blijft bemiddeling faciliteren.

Op 11 december heeft het Europese Parlement de buitenlandcommissaris van de EU opgeroepen na te gaan in hoeverre het conflict, dat is uitgegroeid tot een prestigestrijd over vrijheid van vakvereniging, de handelsrelatie met India schaadt. India heeft de internationale ILO-verdragen hierover nooit geratificeerd. Volgens de Leidse hoogleraar Paul van der Heijden, voorzitter van ILO’s comité inzake vrijheid van vakvereniging, is India als ILO-lid gehouden die norm na te leven.


terug LIW in de pers Schone Kleding HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 11 januari 2008