terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in HinduLife Magazine, dec 2007

(zie ook www.hindulife.nl)    tekst/foto's:
Pushpa Tewarie

Campagne tegen kinderarbeid


Ieder kind heeft recht op een stralende toekomst!Kinderarbeid vormt een groot probleem in de wereld, maar voornamelijk in ontwikkelingslanden. Wereldwijd werken er ongeveer 250 miljoen kinderen, waarvan 25% in India. De getallen over werkende kinderen in India variëren tussen de 10 miljoen en ruim 100 miljoen. Op 100 miljoen komen we als we alle kinderen tussen de 6 en 14 jaar tellen, die niet of soms naar school gaan. Volgens velen is armoede de voornaamste oorzaak van kinderarbeid. Kinderen moeten werken om een bijdrage te leveren aan de inkomens van hun ouders, zodat het gezin kan overleven. Maar is het niet juist andersom? Is kinderarbeid niet de voornaamste oorzaak van armoede?

Kinderen die werken en geen onderwijs volgen zullen niet ervaren wat de voordelen van onderwijs zijn voor de toekomst. Deze onwetendheid zal er voor zorgen dat zij hun eigen kinderen ook weer jong op pad sturen om te werken. Zo wordt in India al generaties lang deze cirkel gevolgd, want men weet niet beter. Om deze onwetendheid, en daarmee de cirkel, te doorbreken zal er hard gestreden moeten worden om deze kindarbeiders op de juiste werkplek te krijgen: in de schoolbanken!

De 'STOP Kinderarbeid' campagne welke o.a. gevoerd wordt door FNV Mondiaal, HIVOS, de Algemene Onderwijsbond en de Landelijke India Werkgroep (LIW) organiseerde in het kader van deze campagne een reis naar India. Samen met 6 studenten ben ik afgereisd naar Hyderabad (deelstaat Andhra Pradesh) om daar twee weken lang te zien en te ervaren welke vormen kinderarbeid heeft. Maar ook wat de oorzaken en gevolgen daarvan zijn, wat de obstakels zijn in de strijd tegen kinderarbeid en wat er op dit moment aan gedaan wordt.

De strijd tegen kinderarbeid
De voornaamste oorzaak van kinderarbeid is niet de overheersende armoede, maar de overheersende analfabetisme in het land. Het slechte schoolsysteem, de onwetendheid en onbekendheid met het schoolsysteem en de ontoegankelijkheid voor bepaalde bevolkingsgroepen tot school leiden ertoe dat veel kinderen niet naar school gaan.
De MV Foundation is een organisatie die los staat van de regering (NGO; non-governmental organisation). Het is in 1981 opgericht ter nagedachtenis van professor Mamidipudi Venkatarangaiya. Het motto van de MV Foundation is dat geen kind hoort te werken en dat elk kind recht heeft op onderwijs. Sinds 1992 is de MV Foundation actief in dorpen met de strijd tegen kinderarbeid.

Leden van de MV Foundation en van organisaties die samenwerken met de MV Foundation bezoeken dorpen en informeren de gemeenschap over de rechten van een kind, de voordelen van onderwijs en over bijstandsmogelijkheden waar de mensen recht op hebben in moeilijke situaties. Van belang is om de gemeenschap te laten weten dat de voordelen van onderwijs niet alleen reiken tot de kinderen en hun ouders, maar tot de gehele gemeenschap. Daarom worden de jeugd, de ouders, de werkgevers van kindarbeiders, de docenten, de verkozen leiders en beleidsmakers binnen een gemeenschap allemaal betrokken in de bewustwording. Zo meent men zal er vanuit de gehele gemeenschap een vraag zijn naar onderwijs en zal kinderarbeid langzaam maar zeker verdwijnen.

De MV Foundation heeft het concept van overbruggingskampen, zogenaamde 'bridge camps', ontwikkeld en opgezet. In deze kampen worden de ex-kindarbeiders in een periode van ongeveer een jaar klaargemaakt voor een introductie in het reguliere onderwijs. In de afgelopen 15 jaar hebben ze met hun strategie ruim 400.000 kindarbeiders bevrijd en in de schoolbanken gekregen. Het succes van de MV Foundation samen met het bestaan van Vimukti, een organisatie van 60 ex-kindarbeiders, vormen het bewijs dat armoede niet de oorzaak is van kinderarbeid. En dat kinderarbeid bestreden kan worden door bewustwording te creëren over de voordelen van onderwijs!

Een ander belangrijke oorzaak van het nog bestaan van kinderarbeid is het negeren van de ernst van kinderarbeid door de overheid. Er is een wet in India waarin staat dat de overheid verplicht is om alle kinderen tot een leeftijd van 14 jaar van gratis regulier onderwijs te voorzien. Dit houdt in dat de regering verantwoordelijk is voor goede schoolgebouwen, goede sanitaire voorzieningen, goed kwalitatief lesmateriaal in voldoende hoeveelheden en genoeg docenten. Een plicht welke de regering niet goed nakomt en waardoor de rijkere ouders hun kinderen naar particuliere scholen sturen.

Veel 'arme' ouders halen hun kinderen van school af, omdat ze het vertrouwen in de kwaliteit van het onderwijs en in de regering verloren zijn. Ook hebben ze het geld niet om hun kinderen naar particuliere scholen te sturen. Op deze manier blijft een groot deel van de arme bevolking ongeletterd en wordt hiermee de kinderarbeid weer gevoed. Als de visie en attitude van de overheid ten opzichte van de oorzaak van kinderarbeid, de rechten van een kind en haar eigen plicht in het voorzien van gratis en kwalitatief goed onderwijs verandert, dan kan er een eind komen aan kinderarbeid.

Multinationals
Een obstakel in de strijd tegen kinderarbeid is het migrerende of verplaatsaspect van arbeid in de landbouwsector. Als het werk op bijvoorbeeld een katoenveld na 2-3 maanden afgerond is, verhuizen de volwassenen en kinderen door naar een ander veld. Op deze manier is de lokale controle op kinderarbeid binnen deze sector moeilijk uit te voeren. Het steeds verhuizen van ouders naar een andere plek en de lange werkdagen die ze maken op het veld, leidt er toe dat de kinderen voor elkaar moeten zorgen en school verzuimen. De kindarbeiders werken van 's ochtends 9 uur tot 's avonds 6 uur, met één pauze, voor slechts 20-30 rupees (ongeveer 50 eurocent) per dag. Ze verrichten zwaar lichamelijk werk, staan continu in de felle zon en komen vaak in aanraking met giftige stoffen van de bestrijdingsmiddelen tegen ongedierte.
Deze kinderen worden snel ziek en worden geremd in hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling als kind. De kindarbeiders zijn zich niet of nauwelijks bewust van het onrecht wat ze wordt aangedaan. De werkgevers reageren met antwoorden als: "Kinderen zijn goedkoper en werken sneller dan ouderen, omdat ze soepele vingers hebben en leniger zijn." of "Als het kind een jaar of 10 is en mag trouwen, dan is het ook oud genoeg om te kunnen werken."

De multinationals die verantwoordelijk zijn voor het wereldwijd distribueren van onder andere katoenen textiel producten vormen een ander obstakel. Deze bedrijven vestigen zich bewust in ontwikkelingslanden, zoals India, vanwege de lage kosten en grote winsten die het ze oplevert. De multinationals weten dat veel kinderhandjes verantwoordelijk zijn voor het werk op de katoenvelden en in de textielbedrijven, maar negeren hun plicht! Voor de economie en imago van een ontwikkelingsland is de aanwezigheid van multinationals weer goed. Dit maakt het erg lastig om een goed beleid te vormen omtrent kinderarbeid binnen deze tak.

Voorlichting
Tijdens onze reis hebben we veel leden van organisaties en studentenverenigingen gesproken die zich inzetten voor het beschermen van de rechten van het kind. Ook is er de eerder genoemde organisatie Vimukti bestaande uit 60 voormalige kindarbeiders met als missie het bevrijden van alle kindarbeiders en het stimuleren van onderwijs. Al deze leden, vrijwilligers en voormalige kindarbeiders zetten zich in om de gemeenschap te informeren over de rechten van kinderen, de nadelen van kinderarbeid en kinderhuwelijken en over de voordelen die educatie heeft voor de gehele gemeenschap. Ze organiseren bijeenkomsten en optochten om zoveel mogelijk publiek en media er bij te betrekken. Ze bevrijden kinderen uit een wereld waar ze nog niet toebehoren en zetten ze in de schoolbanken. De verantwoordelijkheid voor onder andere goed onderwijs en de gezondheid van de kinderen wordt door deze gemotiveerde mensen gedragen. Deze leden, vrijwilligers en voormalige kindarbeiders hebben onze harten geraakt met hun (wils)kracht, doorzettingsvermogen en liefde die ze tonen en geven in de strijd tegen kinderarbeid.

De strijd tegen kinderarbeid is er een die vele jaren geleden begonnen is, maar nog lang niet gewonnen is. Het is tenslotte een probleem waar vele bedrijven en individuen profijt van hebben. Het is echter de ontwikkeling van deze kinderen en vooral hun gezondheid die hieronder lijden. Door kinderen naar een werkplaats te sturen en niet naar school beroof je ze niet alleen van hun jeugd, maar ook van hun toekomst. Elk kind heeft recht op onderwijs. Ieder kind heeft recht op een stralende toekomst! Help mee deze toekomst werkelijkheid te maken!'Is kinderarbeid niet de voornaamste oorzaak van armoede?'"Als het kind een jaar of 10 is en mag trouwen, dan is het ook oud genoeg om te kunnen werken."terug LIW in de pers Kinderarbeid & Onderwijs HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 17 juni 2008