terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in Stedelijk Interieur, dec 2007

(www.stedelijkinterieur.com)    


Richtlijn duurzaam natuursteen

De werkgroep Duurzaam Natuursteen heeft een richtlijn opgesteld waar volgens haar duurzaam natuursteen aan moet voldoen. In die richtlijn, die 21 november is gepresenteerd, zijn regels opgesteld die moeten zorgen dat de in Nederland ingevoerde natuursteen mens- en milieuvriendelijk wordt geproduceerd.

Zelfregulering
De Werkgroep Duurzaam Natuursteen is in 2006 opgezet door de Landelijke India Werkgroep en Stichting Natuur en Milieu. In de werkgroep zitten naast diverse maatschappelijke organisaties ook de natuursteen leveranciers Feikema en Michel Oprey & Beisterveld en de Algemene Bond van Nederlandse Natuursteenbedrijven. De door de werkgroep opgestelde richtlijn is een vorm van zelfregulering die niet alleen geldt voor natuursteen in de openbare ruimte, maar ook voor grafzerken en andere producten. Het overgrote deel van de natuursteen afkomstig uit AziŽ voldoet niet aan de internationale eisen voor arbeidsomstandigheden en -milieu. Al eerder berichtte Stedelijk Interieur dat dit probleem bekend is bij Nederlandse gemeentelijk inkopers, maar dat zij het niet als hun probleem ervaren.

De lokale overheid, een grote opdrachtgever waar het gaat om natuursteen in de openbare ruimte, is echter niet vertegenwoordigd in de werkgroep. SenterNovem stelt, in opdracht van het Ministerie van VROM, wel duurzaamheidscriteria op voor bestratingsmaterialen die voor 2010 gereed moeten zijn.

De richtlijn is te downloaden via www.indianet.nl/pdf/codeofconductnaturalstone.pdf


terug LIW in de pers Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 14 januari 2008