terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd door Tuin&Landschap, 20-12-2007


Gedragscode duurzaam natuursteen gelanceerdDe Werkgroep Duurzaam Natuursteen heeft eind november de gedragscode duurzaam natuursteen gelanceerd. Deze leidraad moet elke schakel in de keten, van importeur tot afnemer, bewustmaken van wat er mis kan zijn aan natuursteen uit ontwikkelingslanden.

Natuursteen uit India of China wordt vaak door kinderen geproduceerd onder onveilige arbeidsomstandigheden en tegen lage lonen. Daar zijn echter weinig mensen zich van bewust volgens de Werkgroep Duurzaam Natuursteen, waarin onder meer de Landelijke India Werkgroep en de Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven zitting hebben. Met de gedragscode wil de werkgroep dit veranderen. De code formuleert punt voor punt welke internationale richtlijnen er gelden voor bijvoorbeeld loon, arbeid en milieubeleid. Daarmee kunnen bedrijven nagaan wat de knelpunten zijn en waar ze eventueel invloed op zouden kunnen uitoefenen.

Vooral onder afnemers als gemeenten en tuin- en landschapsarchitecten is nog een wereld te winnen volgens Pauline Overeem, programmamedewerker bij de India Werkgroep. "Zij hebben het er nooit over wanneer ze bijvoorbeeld bij een natuursteenbedrijf zijn. Ze zouden het best vaker ter discussie kunnen stellen, anders gebeurt er nooit iets." Ook vindt Overeem dat vooral gemeenten zich moeten realiseren dat bij aanbestedingen niet alleen de prijs, maar ook de duurzaamheid een onderscheidend criterium is.

De gedragscode duurzaam natuursteen via: www.indianet.nl.


terug LIW in de pers MVO HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 11 januari 2007