terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd door Indymedia BE, 14-12-2007

door:
Christophe

Indiase jeansfabrikant vraagt uitlevering Nederlandse medewerkers Schone Kleren KampagneBRUSSEL -- Acht Nederlandse medewerkers van de Schone Kleren Kampagne, de Landelijke India Werkgroep en internetprovider Antenna riskeren uitgeleverd te worden aan India. De Indische fabriek van Fibres and Fabrics International (FFI) die jeans maakt voor kledingmerken als G-Star en Mexx beschuldigt de activisten en de internetprovider van smaad. De reden: zij hadden kritische rapporten gepubliceerd over de wantoestanden bij de jeansfabrikant. “FFI wil ons intimideren en ons werk onmogelijk maken”, reageert Esther de Haan van de Schone Kleren Kampagne.

Het internationaal aanhoudingsbevel is wel al aangevraagd door de rechter in Bangalore in India, maar nog niet uitgevaardigd door de Indische regering. Toch is Esther de Haan er niet gerust in. “We nemen dit zeer serieus. Helemaal in het begin dachten we natuurlijk ook dat het allemaal zo'n vaart niet zou lopen. Een uitzinnige zaak, dacht we. Dat het bedrijf nu eist dat iedereen die aangeklaagd is ook daadwerkelijk aanwezig is in de rechtzaal, hadden we niet verwacht.”

Het begon twee jaar geleden. De Indiase organisaties Munnade, Cividep en de vakbonden GATWU en NTUI brachten toen een rapport uit over schendingen van arbeidsrechten bij FFI. Hoge werkdruk, gedwongen en onbetaald overwerk, fysiek en psychisch misbruik. FFI bleek er niet vies van. Het bedrijf pakte een aantal problemen aan zoals het niet betalen van overuren en fysiek misbruik. De Indiase organisaties juichten dat toe in een tweede rapport. Maar sindsdien voert het bedrijf een echte campagne tegen de vakbonden en arbeidsorganisaties. Personeel wordt bedreigd, vergaderingen bespioneerd, leden worden gevolgd en er wordt een juridisch offensief gelanceerd. Toen ook de Nederlandse Schone kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep zich het lot aantrokken van de werknemers van FFI werden ook zij voor de rechter gedaagd.

Wat staat er precies in de aanklacht?

“Ons wordt verweten dat wij die kritisch rapporten en enkele artikels over dat bedrijf hebben gepubliceerd op onze website. Het eerste artikel waar naar verwezen wordt in de dagvaardiging is een artikel dat in de Nederlandse krant Trouw is verschenen. In de aanklacht staat dat de foto bij het artikel gefabriceerd is terwijl het Trouw zelf is die die foto bij het artikel heeft geplaatst. Dat toont toch hoe die hele procedure is opgevat. De procedure is gericht op intimidatie. Het is geen zorgvuldig opgebouwde procedure. Inhoudelijk raakt het kant noch wal. Men hoopt ons het leven zuur te maken. Als ze die internationale uitleveringsbevelen krijgen, zullen mensen jarenlang in India moeten zitten wachten op de uitspraak. Waanzin.”

Wat wil FFI daar eigenlijk mee bereiken?

“Dat is niet helemaal duidelijk. Al heel vroeg is het bedrijf begonnen met rechtzaken tegen lokale organisaties in India. Dat gebeurde al toen de eerste wantoestanden naar buiten kwamen zonder eerst de situatie te bespreken met die werknemersorganisaties.”

Is dat een gebruikelijke strategie van dergelijke bedrijven?

“Het is de eerste keer dat de Schone Kleren Kampagne met een rechtzaak te maken krijgt. Maar het gebeurt wel steeds meer dat organisaties ter plaatse af te rekenen krijgen met rechtzaken. Dat is een zorgwekkende ontwikkeling.”

Proberen die bedrijven zo kritiek monddood te maken?

“Wat er nu gebeurt is dat de lokale werknemersorganisaties al heel lang niets meer kunnen zeggen. Vanaf juli vorig jaar toen de eerste procedures begonnen, mogen zij niet meer praten over de arbeidsomstandigheden bij FFI. Zo maak je natuurlijk elk gesprek of oplossing onmogelijk.”

FFI snijdt wel in eigen vel. G-Star, één van de belangrijkste klanten, zal geen nieuwe bestellingen meer plaatsen bij FFI.

“Het is een goede zaak dat G-Star reageert. Onze kanttekening is wel dat G-Star nu ook daadwerkelijk haar verantwoordelijkheid moet opnemen. G-Star mag niet gewoon opstappen zonder om te kijken. G-Star kan toekomstige bestellingen afhankelijk maken van verbeteringen van de arbeidsomstandigheden of de stopzetting van de procedures tegen lokale organisaties. G-Star is een heel grote klant van het bedrijf. Als zij zich terugtrekken, dreigen de werknemers op straat te komen. G-Star moet zich het lot aantrekken van die mensen.”

Is dat niet meestal het resultaat van de acties van de Schone Kleren Kampagne?

“Het is heel erg uitzonderlijk dat een kledingmerk zich terugtrekt uit een fabriek. Bedrijven die hun verantwoordelijkheid opnemen, zullen in de eerste plaats proberen afspraken te maken over betere arbeidsvoorwaarden. Het is altijd onze strategie om de arbeidsomstandigheden van de werknemers te verbeteren. Dat impliceert natuurlijk wel dat ze aan het werk moeten blijven onder betere omstandigheden. Het is absoluut niet onze bedoeling om bedrijven te laten sluiten."

Hebben jullie al succes geboekt?

“Je ziet best wel veel verbeteringen. Neem een fabriek in Bangalore niet zo ver van FFI. In eerste instantie wou die fabriek hetzelfde pad opgaan met rechtzaken tegen dezelfde vakbond die ook bij FFI actief is. Uiteindelijk zijn ze daar onder druk van de kledingmerken mee gestopt. Ze zijn gesprekken aangegaan met de lokale vakbond en de situatie is aan het verbeteren.”

Wat gaan jullie nu doen?

“Zorgen dat we niet uitgeleverd worden. En actievoeren natuurlijk. We gaan G-Star aansporen om stappen te ondernemen. Daar is best wel veel actie voor nodig. In België wordt op 17 december actiegevoerd in de Nieuwstraat in Brussel. Ook in andere landen voeren we actie. We proberen ook rechtstreeks druk uit te oefenen op FFI via mensenrechtenorganisaties en regeringen.”

Wanneer zal de Schone Kleren Kampagne tevreden zijn?

“De zaak is zo op de spits gedreven. Ik verwacht niet dat dat in enkele weken geregeld kan zijn. Een eerste stap zou zijn dat G-Star voorwaarden stelt aan de fabriek. Daarna moet er een dialoog worden opgestart tussen FFI en de lokale organisaties.”

Meer info op: http://www.schonekleren.be/


terug LIW in de pers Schone Kleding HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 18 december 2007